Vara kommun

Socialtjänst

Socialtjänsten – eller individ- och familjeomsorgen – har det yttersta ansvaret för att se till att barn och unga i samhället växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden. 
Kontaktuppgifter och mer information

Ungdomsmottagningen Vara

Ungdomsmottagningen är för dig som ännu inte fyllt 25 och som har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Du kan även vända dig hit om du känner dig orolig, mår dåligt eller bara vill prata om något som känns viktigt för dig. 
Kontaktuppgifter och mer information

Vara familjeteam

Vara Familjeteam riktar sig till familjer med hemmavarande barn och ungdomar i åldern 0–20 år i Vara kommun. Familjebehandling är en möjlighet för hela eller delar av familjer som behöver stöd för att förändra sin livssituation och sitt beteende tillsammans.
Kontaktuppgifter och mer information


Vara Beroendeteam

För stöd, råd och/eller behandling går det bra att vända sig till Vara Beroendeteam på vuxensektionen via Individ- och familjeomsorgen.
Kontaktuppgifter och mer information