Våld i familjen

Ingen får göra dig illa, varken i familjen eller utanför familjen. Du har rätt att känna dig trygg och säker hemma. Våld kan vara många olika saker och ibland kanske man inte förstår att man är utsatt för just våld.


Om du eller någon i din närhet är i en akut situation, ring 112. 

Våld kan vara att att någon hotar dig, kallar dig för elaka saker eller slår dig. Det kan också vara sexuella övergrepp, allt från att någon i din familj tar på dig på ett sätt som inte känns bra till att någon utsätter dig för våldtäkt. 

Att bli utsatt av någon man tycker om

Tjejjouren Väst_Kontakt

Att bli utsatt för våld av någon som egentligen ska ta hand om och skydda dig känns ofta väldigt jobbigt. Det är svåra känslor att hantera när det handlar om någon som du också tycker om, kanske en förälder eller ett syskon. När man lever i en familj där det förekommer våld kan det hända att man har olika sätt för att hantera sin situation. Det kan vara att inte gå hem, att hålla sig undan när någon är våldsam hemma, att försvara till exempel sin mamma eller sina syskon om pappa är våldsam eller arg. Det kan också vara att man försöker göra en arg förälder glad genom att hitta på saker som man vet att den tycker om. Detta innebär ofta att man behöver ta mycket ansvar som man egentligen inte ska behöva som barn. Inga sätt är fel! Det viktiga är att du och din familj får hjälp. 

Det är aldrig ditt fel

Om du eller någon annan i din familj är utsatt för våld så är det viktigt att du berättar för någon som du litar på. Det är alltid fel att använda våld och det är alltid den vuxnes ansvar att inte använda våld. Det är aldrig ditt fel oavsett vad den vuxna säger!

Ibland kan det vara svårt att veta att man själv är utsatt. Det jobbiga kanske har pågått under en lång tid och blivit en del av din vardag. Om du eller någon i din familj är utsatt för våld behöver ni hjälp. Det kan ni få genom polis, socialtjänst eller skolan. Försök att berätta för någon du litar på.

Kom gärna in i chatten och prata med oss på Tjejjouren Väst.