Våld & kränkningar

Det finns många olika typer av våld och man kan vara utsatt för flera typer samtidigt. Man kan bli utsatt för våld av olika människor, till exempel en partner, en kompis, någon i ens familj eller en okänd person. Här förklarar vi olika typer av våld. 

Отримання допомоги

Våld och kränkningar kan se ut på olika sätt och ibland syns det inte utanpå. Därför kan också vara svårt att veta vad som räknas som våld och om man blivit utsatt. Men ofta får man en känsla av att något inte är rätt, och man kan känna obehag i magen.

Det kan kännas svårt att prata med andra om vad man blivit utsatt för. Många gånger känns det skamfyllt, och det är vanligt att man tror att det är ens egna fel. Men ingen får göra dig illa eller få dig att må dåligt – varken fysiskt eller psykiskt. Ingen får till exempel slå dig, kalla dig elaka saker, tvinga dig till något eller utsätta dig för sexuella övergrepp.


Переслідування

Trakasserier kan till exempel vara kommentarer, nedsättande skämt, gester eller mobbing. Att bli utsatt för trakasserier kan kännas väldigt svårt och jobbigt. Men det finns hjälp att få.

Mer om trakasserier

Дискримінація

Diskriminering sker när en person eller en grupp människor behandlas sämre än någon annan i samma situation. I lagen om diskriminering står det att det är förbjudet att någon behandlar dig dåligt eller orättvist. 

Mer om diskriminering

Насильство

Våld kan se ut på olika sätt och ibland syns det inte utanpå. Ordet våld kan kännas främmande för många och kanske vara svårt att prata om.

Mer om våld

Сексуальне насильство

Det finns flera olika typer av sexuellt våld i samhället. Gemensamt för all typ av sexuellt våld är att någon eller några går över ens egna gränser.

Mer om sexuellt våld

Запитайте юриста

Hej, min dotter har berättat om att hon har blivit utsatt för sexuell övergrepp. Vi gjorde polisanmälan och dottern fick förhöras. Vi föräldrar fick inte vara med och vi fick ingen information. Nu har vi fått brevet att polisen lägger ner ärendet pga man har inte hittat några bevis. Hur går man vidare med detta så min dotter för hjälp?

Om ärendet har blivit nedlagt har ni rätt att begära överprövning av nedläggningsbeslutet, vilket är en begäran om att få beslutet ändrat. En överprövning görs skriftligen och skickas till den myndighet där beslutet fattades.

Se alla frågor och svar

Om mitt ex har hotat mig på snap och jag anmäla det, måste mina föräldrar gå med till polisen?

Du kan välja att göra polisanmälan på egen hand, dock kommer dina föräldrar informeras om din anmälan om du är under 18 år. Om du sedan blir kallad till polisförhör behöver inte dina föräldrar följa med. Som brottsoffer har du oftast rätt att få ett målsägandebiträde som närvarar under polisförhör.

Se alla frågor och svar

Доступна допомога

Поспілкуйтеся з нами

Наш чат відкритий у вівторок, середу, четвер та неділю. Ви завжди анонімні і можете говорити про все, що для вас важливо.

Цифрова старша сестра

Бути цифровою старшою сестрою означає, що ви будете на зв'язку з одним із наших волонтерів раз на тиждень протягом приблизно 10 тижнів.

Наш додаток Stella

У додатку ви можете отримати підтримку та допомогу зі складними темами. Ви можете виконувати вправи, які допоможуть вам, коли ви почуваєтеся погано

Запитайте юриста

"Запитай у юриста" - це сервіс, де ви можете поставити анонімні запитання про право і правосуддя. Ви також можете прочитати запитання та відповіді інших людей.

Зверніться до психолога

Запитайте психолога - це сервіс, де ви можете поставити анонімні запитання про самопочуття та здоров'я. Тут також можна прочитати запитання та відповіді інших людей.