Емоції

Känslor är viktiga för människor och fungerar lite som en vägvisare och förbereder oss för olika situationer. Känslor kan till exempel få oss att agera snabbt när vi behöver, utan att vi behöver tänka. Genom att visa känslor påverkar vi också vår omgivning. 

Отримання допомоги

Alla människor har känslor men hur vi upplever dem och agerar på dem kan se olika ut beroende på personlighet, eller vad man har för tidigare upplevelser.

Vissa känslor är sköna och härliga medan andra är obehagliga och svåra. Exempel på olika känslor är: ilska, ledsenhet, rädsla, oro, glädje, kärlek och skuld eller ånger.


I

Att veta vem man är kan vara svårt. Det är något som också kan förändras över tid. Vem du är påverkas av dina erfarenheter, personer du möter och händelser i livet.

Mer om jag

Стрес

Alla upplever stress någon gång i livet av olika anledningar. Att ha stress ett kort tag är ingen fara, men när man är stressad ofta eller under lång tid kan kroppen ta skada.

Mer om stress

Тривога і занепокоєння

Det är vanligt att ha ångest ibland. Men om du har ångest ofta och upplever att det orsakar dig smärta och begränsar dig kan du behöva hjälp.

Mer om ångest och oro

Спати.

Sömnen är viktig för oss människor och påverkar till stor del hur vi mår. Men ibland har vi svårt att sova, kanske för att vi känner mycket oro eller ångest över något i livet. Det finns flera saker man kan prova för att sova bättre.

Mer om sömn

Думки про смерть

Att tänka på döden är något som de allra flesta människor gör då och då. Det är heller inte ovanligt att känna rädsla inför döden. Om dina tankar om döden upptar mycket tid och gör att du mår dåligt, kan det vara skönt att dela sina tankar med andra.

Mer om tankar om döden

Самоушкодження

Att självskada eller att ha ett självskadebeteende innebär att skada sin egen kropp eller att utsätta sig för något farligt eller riskfyllt. Att skada sig själv brukar vara ett sätt att hantera jobbiga känslor och ångest.

Mer om självskada

Запитайте юриста

Om jag berättar någonting för skolans kurator kommer hon berätta det vidare då?

En kurator har anmälningsplikt, vilket innebär att denne är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om denne i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Det går således inte att garantera att kuratorn inte skulle göra en orosanmälan om denne anser att du riskerar att fara illa. 

Se alla frågor och svar

Доступна допомога

Поспілкуйтеся з нами

Наш чат відкритий у вівторок, середу, четвер та неділю. Ви завжди анонімні і можете говорити про все, що для вас важливо.

Цифрова старша сестра

Бути цифровою старшою сестрою означає, що ви будете на зв'язку з одним із наших волонтерів раз на тиждень протягом приблизно 10 тижнів.

Наш додаток Stella

У додатку ви можете отримати підтримку та допомогу зі складними темами. Ви можете виконувати вправи, які допоможуть вам, коли ви почуваєтеся погано

Запитайте юриста

"Запитай у юриста" - це сервіс, де ви можете поставити анонімні запитання про право і правосуддя. Ви також можете прочитати запитання та відповіді інших людей.

Зверніться до психолога

Запитайте психолога - це сервіс, де ви можете поставити анонімні запитання про самопочуття та здоров'я. Тут також можна прочитати запитання та відповіді інших людей.