Tjörns kommun

 

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att se till att barn och unga i samhället växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden. 
Kontaktuppgifter och mer information


Familjeteamet 

Familjeteamet i Myggenäs drivs av individ- och familjeomsorgen. Det består av flera delar: rådgivning, stöd och hjälp, familjebehandling och akut boende.
Kontaktuppgifter och mer information

Livbojen

Livbojen erbjuder gruppverksamheten Skilda världar för 7–12-åriga barn med separerade föräldrar samt råd och stöd till den som lever i en miljö med missbruksproblem. Livbojen erbjuder också gruppverksamhet för barn och unga som är 7–12 respektive 13–20 år. 
Kontaktuppgifter och mer information

MiniMia

Till öppenvårdsmottagningen MiniMia kan ungdomar upp till 24 år och deras föräldrar vända sig när alkohol och narkotika har blivit eller är på väg att bli ett bekymmer. 
Kontaktuppgifter och mer information


Ungdomssamordnare

Ungdomssamordnarna arbetar med familjer där det finns oro kring en ungdom för att i tidigt skede kunna bryta mönster och tendenser till en negativ utveckling. De arbetar förebyggande, rådgivande och uppsökande med föräldrar och ungdomar på Tjörn.
Kontaktuppgifter och mer information

Ungdomsmottagningen Tjörn

Ungdomsmottagningen är för dig som ännu inte fyllt 25 och som har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Du kan även vända dig hit om du känner dig orolig, mår dåligt eller bara vill prata om något som känns viktigt för dig. 
Kontaktuppgifter och mer information