แอลกอฮอล์

ความมัวเมา

แอลกอฮอล์มีผลต่อสมองของเราและแม้ในปริมาณเล็กน้อยการตัดสินและการตอบสนองของเราบกพร่อง นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเมาเมาหรือเมา 

รับความช่วยเหลือ

ร่างกายได้รับผลกระทบจากแอลกอฮอล์อย่างไร?

เมื่อคุณดื่มแอลกอฮอล์ร่างกายจะได้รับผลกระทบในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากแอลกอฮอล์ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดสมองจึงได้รับผลกระทบเมื่อคุณเมา

การเมาเมาหรือไม่สบายหมายถึงสิ่งเดียวกัน สิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อคุณเมาคือ: 

•คุณรู้สึกอารมณ์ที่แข็งแกร่งขึ้นมาก ทั้งความรู้สึกมีความสุขและเศร้า
•คุณรู้สึกเหนื่อยและต้องการนอนหลับ บางครั้งคุณหลับไปอย่างกะทันหันมันมักจะเรียกว่า "การตี"
•คุณรู้สึกวิงเวียนและมีความสมดุลที่แย่ลง
•คุณอาจมีปัญหาในการพูดตามปกติและเลอะเทอะ
•คุณได้รับความทรงจําที่ล่วงเลยและจําสิ่งที่คุณพูดหรือทําไม่ได้
•คุณไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วและใช้เวลานานกว่าที่จะคิด ดังนั้นจึงห้ามมิให้ทําสิ่งต่าง ๆ เช่นขับรถจักรยานยนต์รถแทรกเตอร์หรือยานพาหนะอื่น ๆ เมื่อคุณดื่มสุรา 

การดื่มแอลกอฮอล์จํานวนมากอาจเป็นอันตรายได้ มีความเสี่ยงที่จะหมดสติและจากนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่ใครบางคนโทร 911