Tanums kommun

 

Socialtjänsten

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att se till att barn och unga i samhället växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden. 
Kontaktuppgifter och mer information


Ungdomsteamet i Tanum

Ungdomsteamet jobbar för att ungdomar i Tanum ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar. I teamets uppdrag ingår att sprida information och knyta samman aktörer som träffar ungdomar i kommunen. 
Kontaktuppgifter och mer information

Spira – stödgrupp för barn och unga

Spira är en stödgruppsverksamhet för barn och unga som har erfarenhet av att någon i familjen eller i ens närhet dricker för mycket alkohol, använder droger eller mår psykiskt dåligt. 
Kontaktuppgifter och mer information

Ungdomsmottagningen Tanumshede

Ungdomsmottagningen är för dig som ännu inte fyllt 25 och som har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Du kan även vända dig hit om du känner dig orolig, mår dåligt eller bara vill prata om något som känns viktigt för dig. 
Kontaktuppgifter och mer information