Strömstad kommun

 

Socialtjänst barn och ungdom

Strömstads kommun erbjuder råd, stöd och hjälp till familjer i olika livssituationer. Stödet utgår vanligtvis från kommunens individ- och familjeomsorg och familjecentralen/Resurscentrum. 
Kontaktuppgifter och mer information

Ungdomsmottagning Strömstad

Ungdomsmottagningen är för dig som ännu inte fyllt 25 och som har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Du kan även vända dig hit om du känner dig orolig, mår dåligt eller bara vill prata om något som känns viktigt för dig. 
Kontaktuppgifter och mer information

Barn- och ungdomsteamet i Strömstad

Barn- och ungdomsteamet vänder sig till barn upp till 19 år och deras familjer. Personalen samarbetar med bland annat förskola, elevhälsa, familjecentral, BVC, BMM, socialtjänst och BUP i frågor som rör barn och ungdomars psykiska och fysiska hälsa och utveckling. Kontaktuppgifter och mer information