Sotenäs kommun

 

Socialtjänst

Socialtjänsten – eller individ- och familjeomsorgen – har det yttersta ansvaret för att se till att barn och unga i samhället växer upp under trygga och gynnsamma förhållanden. 
Kontaktuppgifter och mer information

Ungdomsmottagning Sotenäs

Ungdomsmottagningen är för dig som ännu inte fyllt 25 och som har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Du kan även vända dig hit om du känner dig orolig, mår dåligt eller bara vill prata om något som känns viktigt för dig. 
Kontaktuppgifter och mer information

Linus & Lina

Linus & Lina är en stödverksamhet för barn och tonåringar som växer upp i familjer med missbruk och psykisk ohälsa. 
Kontaktuppgifter och mer information

 

#minframtid

#minframtid drivs av Sotenäs kommun och Arbetsförmedlingen. Målet är att alla ung­domar mellan 16-24 år ska vara sysselsatta med studier, arbete el­ler andra sysselsättningar för att klara att försörja sig och kunna etablera sig på arbetsmarknaden. #minframtids uppdrag är att kunna erbjuda ungdomar stöd utifrån deras olika behov, förutsättningar och önskemål.

Kontaktuppgifter och mer information