Sexualitet

Om sexualitet_Tjejjouren Väst

Sexualitet är något de flesta av oss har. De flesta människor kan känna lust och attraktion och starka känslor redan när vi är små, men lust och känslor kan förändras. De allra flesta funderar någon gång kring sin sexuella läggning och kring frågor som har med sex att göra. 

Rätten till din sexualitet

Det är en rättighet att få älska, vara kär i eller att ha den sexualitet man vill (så länge det inte skadar någon annan). Det står i lagen och det är viktigt att komma ihåg. Det är också viktigt att komma ihåg att man aldrig får bli diskriminerad eller utsatt av våld på grund av sin sexualitet. Ingen har heller rätt att kräva att få veta ens sexuella läggning eller att få veta saker om ens sexualitet.

Det är vanligt med olika föreställningar och normer om sex - det vill säga att det finns många ideér om vad lust, attraktion och sexualitet handlar om. De föreställningarna stämmer inte alltid och framförallt är alla människor olika. Det är till exempel en vanlig uppfattning att killar har en större sexlust än tjejer, vilket inte alls stämmer. Vilken lust man har och hur man känner för sex är väldigt olika och har mer med person än kön att göra. 

I vårt samhälle kan det ofta uppfattas som att vi är väldigt öppna när det handlar om sex och sexualitet, eftersom sex ofta visas eller pratas om i TV, dokusåpor och på sociala medier. Samtidigt tycker många att det är jobbigt att prata öppet om sex och lust, till exempel i skolan, med sina föräldrar eller med vänner. Även många vuxna tycker att det är svårt att prata om sex och sexualitet med barn och unga. Det kan göra att man kan känna sig förvirrad och ensam i sina tankar och funderingar. 

Sexuell läggning

De allra flesta funderar över sin sexuella läggning och kring frågor som har med sex att göra. Vissa personer dras mer till tjejer, andra mer till killar eller till både killar och tjejer. Vissa personer dras till ett kön och andra dras till personer oavsett vilket kön de har. Det är olika för alla och vem man attraheras av kan också förändras över tid. Det kan vara skönt att berätta om sin sexuella läggning för de man tycker om eller för sin omgivning. För vissa spelar det kanske ingen roll alls om ens omgivning vet om vem, vilka eller vad man gillar. 

Att vara kär och att ha sex behöver inte alltid hänga ihop. Vissa har sex för att de känner lust medan vissa bara vill ha sex om de är i en kärleksrelation. Vi alla gillar olika saker när det kommer till sex. Detsamma gäller i relationer där vi har olika behov. Vissa saker som är viktiga för någon är inte det för en annan. Det kan till exempel handla om hur man vill att saker och ting ska vara eller hur personen/personerna du har en relation med är. Det kan vara bra att fundera igenom vad som får dig att må bra i relationer och vad som får dig att må bra när det kommer till sex. Kom ihåg att det också kan förändras över tid hur du känner och vad du behöver för att må bra. 

Att inte gilla sex är okej

Det är också vanligt och helt okej att inte tycka om eller inte vara intresserad av sex. Det pratas och skrivs mycket om sex i vårt samhälle och då kan man få uppfattningen att sex är något alla tycker om. Men så är det inte. Ibland har man mer lust och ibland har man mindre eller ingen lust alls. Det är alltid okej att säga nej till sex. Sex ska aldrig kännas som ett måste. 

Ibland kan man vilja ha sex men ångra sig och det har man rätt att göra. Det är aldrig ditt fel när sex inte känns rätt även om det kan vara svårt att sätta fingret på vad det är som kanske kändes fel eller olustigt. Det är tyvärr vanligt att tjejer lägger skulden på sig själva för att de kanske inte sa nej eller att det först kändes bra men att man sedan ångrade sig. Det är många som pratar med oss om detta i chatten, kom ihåg att ingen får göra något mot dig som du inte vill!

I Sverige finns en lag som heter Samtyckeslagen. Den betyder att sex alltid måste ske frivilligt och med samtycke, annars är det brottsligt. Man kan säga att detta betyder att allt annat än ett ja till sex är ett nej. Personerna som har sex ska vara säkra på att den andre vill. 

Funderar du mer på frågor som har med sex och sexualitet att göra? Kom in och prata med oss i chatten om det.