Rätten till
din kropp

Det är en mänsklig rättighet att själv få bestämma över sin kropp. Vad det betyder kan verka lite luddigt, men det viktigaste är att ingen annan än du ska bestämma över vad gör med din kropp.  

Rätt till din kropp Tjejjouren Väst

Det är bara du som kan och ska bestämma hur många barn du vill ha, om du vill ha barn alls och vem som har rätt att röra vid din kropp. Att ha rätt till sin kropp handlar också om att ha rätt att bestämma om vilken behandling ens kropp ska få om man är sjuk, om man går med på att göra ett ingrepp i sin kropp eller inte och om man vill avbryta en graviditet. 

Kvinnors och tjejers rätt till sina kroppar

Kvinnor och tjejer har historiskt sett, och även idag, sämre möjligheter att bestämma över sina kroppar. Det bryter mot de mänskliga rättigheterna. Vissa länder har lagar och regler som gör att en man får bestämma vem han ska gifta sig med, oavsett vad kvinnan eller tjejen vill. I vissa samhällen är våldtäkt inte ett brott. Och i vissa samhällen så bestämmer politikerna om kvinnor ska få göra abort överhuvudtaget, det vill säga kvinnor får inte själva välja att inte skaffa barn. 

Rätten för kvinnor att själva välja om de vill göra abort kom till i Sverige 1938, men då var kvinnor tvungna att ha särskilda skäl för aborten. Idag får vi i Sverige göra abort upp till vecka 18 oavsett anledning, helt fritt. Från vecka 18-22 behövs dock beslut från någonting som heter Socialstyrelsen. För att göra abort kan du kontakta abortmottagningen där du bor. 

Idag har flera politiska partier i EU som förslag, och vissa har genomfört, begränsningar i abortlagarna. Vissa har till exempel gjort det olagligt för kvinnor och tjejer att göra abort oavsett hur unga de är eller om de har varit utsatta för ett övergrepp. Det här är en skrämmande utveckling och vi oroas över den!

Sexuella övergrepp, trakasserier och samtyckeslagen

Ingen människa får ta på dig på ett sätt du inte vill, oavsett om du sagt ja vid ett tidigare tillfälle, eller om du till exempel under sex vill avbryta. Du har alltså alltid rätt att ångra dig. 

I Sverige har vi sedan 1 juni 2019 något som heter “samtyckeslag”. Det betyder att sex ska bygga på total frivillighet. Man måste alltså vara 100% säker på att båda parterna vill ha sex. Om man som tjej anmäler en kille, eller någon annan för våldtäkt så måste den anklagade visa att tjejen faktiskt ville ha sex. Det betyder att rätten står på den utsattas sida, och att den anklagade måste visa på att personen den utsatte, ville ha sex. Lagen har redan gjort det lättare att döma våldtäktsmän. 

Har du blivit utsatt för något du behöver prata om? Chatta med oss på Tjejjouren Väst!