Material

Årliga rapporter

Här har vi våra rapporter och sammanställningar av våra årliga enkätundersökningar.

Få hjälp

Rapport 2022 –

Är du okej?

Till rapport

Rapport 2021-

Hur har du det?

Till rapport

Rapport 2020 –

Är du okej?

Till rapport