Varför behövs vi?

Föreningens syfte är att erbjuda ett förutsättningslöst stöd där den stödsökande har möjlighet att vara anonym och sätta ord på sina upplevelser på sina egna villkor. Föreningen jobbar också för att uppmärksamma och förbättra situationen för barn och unga, genom opinionsbildning, informationsspridning och kommunsamverkan.  
 

Idag har Tjejjouren Väst över 2 000 chattsamtal per år,
13 samverkanskommuner, 60 aktiva volontärer och fem anställda. Verksamheten finansieras till största del av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, statsbidrag via Socialstyrelsen och föreningens samverkanskommuner.

Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer.

Tjejjouren Väst är medlemmar i Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer.
Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer är en feministisk samverkansförening som verkar för en stark och framåtsträvande tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelse. Föreningens syfte är att fungera som en samverkansplattform för Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer. Föreningen bildades 2017 och jobbar sedan dess med utbildning och erfarenhetsutbyten, opinionsbildning och metoder för långsiktig samverkan. Förenade tjej-, trans-, och ungdomsjourer är öppen för alla jourer vars målgrupp är barn, unga och unga vuxna. Föreningen arbetar för transparens och samverkan mellan alla tjej-, trans- och ungdomsjourer, inte bara medlemsjourerna.

Mer info: www.forenadejourer.se 

3 nävar.png

Vi slutar aldrig kämpa.

 

Vi som jobbar här

Gabriella_181016.jpg

Gabriella

Verksamhetsansvarig
gabriella.graflund@tjejjourenvast.se

Josephine_181016.jpg

Josephine

Kommunikationsansansvarig
josephine.kollen@tjejjourenvast.se

Mikaela1_mars2019_sv.jpg

Mikaela

Samverkansansvarig
mikaela.nissen@tjejjourenvast.se

Julia_181016.jpg

Julia

Volontär- och stödsamordnare
julia.olander@tjejjourenvast.se

Matilda1_mars2019_sv.jpg