Olika typer av våld

Det finns många olika typer av våld och man kan vara utsatt för flera typer samtidigt. Man kan bli utsatt för våld av olika människor, till exempel en partner, en kompis, någon i ens familj eller en okänd person. Här förklarar vi olika typer av våld. 

Det är aldrig OK

Våld kan se ut på olika sätt och ibland syns det inte utanpå. Det kan vara svårt att upptäcka att det man är utsatt för är våld. Ordet våld kan kännas främmande för många och kanske skämmigt att prata om. Vi pratar med många tjejer som känner att de behöver bortförklara det som de varit utsatta för på grund av att de tror att det är deras eget fel. Det är vanligt att känna så, men kom ihåg att det aldrig är ditt fel att någon utsätter dig för våld!

Fysiskt våld

Fysiskt våld kan till exempel vara örfilar, att någon drar dig i håret, knuffar, håller fast, sparkar, slår dig mot kroppen eller tar stryptag.

Psykiskt våld

Psykiskt våld kan vara hot, att någon i din närhet kontrollerar dig, eller säger kränkande och taskiga ord till dig. Psykiskt våld är svårt att “ta på”. Det är ofta osynligt men kan vara det som gör mest ont. Här ingår även hot om våld, alltså att man hela tiden är rädd att bli utsatt för våld igen. Psykiskt våld kan också vara att någon i din närhet skadar ditt husdjur, eller hotar att göra det. 

Sexuellt våld

Sexuellt våld kan ibland vara svårt att definiera. Många som identifierar sig som tjejer känner sig pressade att ställa upp på vissa saker, till exempel saker som man sett i porr. Vi har en samtyckeslag i Sverige som innebär att allt sex ska ske frivilligt, av fri vilja. Gör det inte det så är det ett brott. Den som man har sex med måste ta reda om att man vill ha sex. Och man har rätt att avbryta sex när man vill, även fast man velat ha sex i början, eller har velat prova vissa saker men inte andra. 

Sexuellt våld kan vara våldtäkt, incest (sexuella övergrepp inom familjen) tjatsex eller att någon har sex med dig när du sover. Det kan också vara att någon tafsar, frågar dig frågor om sex fast du inte vill eller skickar dickpicks.  

Materiellt och ekonomiskt våld

Det kan vara att din kille slår sönder något du tycker om, tar din mobil, har sönder kläder eller annat som han vet att du bryr dig om. Det kan också vara att någon har kontroll över dina pengar eller köper saker i ditt namn.

Försummelse

Att bli försummad betyder att inte få sina rättigheter respekterade av sina vårdnadshavare. Dina föräldrar kanske låter dig gå hungrig eller så finns det aldrig mat i kylen. Du kanske inte får varma kläder under vintern. Dina skor kanske är trasiga och du får inga nya. Försummelse kan också vara att dina föräldrar inte ger dig kärlek och att du inte känner att de bryr sig om eller lyssnar på dig. 

Våld i hederns namn

Om man är utsatt från flera i sin familj eller släkt så kan det kallas för våld i hederns namn. Det kan vara att du inte får träffa vilka du vill, dejta vilka du vill eller klä dig som du vill. Ofta förklaras detta med att killarnas och männens heder står på spel om tjejerna och kvinnorna i familjen får dåligt rykte. Det är viktigt att ta hjälp om du känner att du kontrolleras i din familj. 

Digitalt våld

Med digitalt våld menar vi när någon skriver elaka saker om eller till dig i sociala medier, lägger upp bilder på dig och kränker dig. Det kan också vara att du känner dig tvingad att skicka nakenbilder på dig själv till någon. Digital våld är också när en vuxen tar kontakt med dig i sexuellt syfte. Den vuxna vill kanske ha avklädda bilder, att du gör sexuella saker på dig själv i kameran eller liknande. Om någon vuxen gör så mot dig så är det ett allvarligt brott. Många som identifierar sig som tjejer berättar att de skäms för att de skickat bilder eller filmer till en okänd person, men det är aldrig ditt fel! 

DET ÄR INTE DITT FEL OCH DU KAN FÅ HJÄLP

Kom ihåg att ingen får göra dig illa! Om du har blivit utsatt för våld är det viktigt att få stöd och hjälp. Prata med någon du litar på eller ta kontakt med oss på Tjejjouren Väst. I vår chatt kan du berätta om det du är med om.