Öckerö kommun

Ungdomsmottagningen Öckerö

Ungdomsmottagningen är för dig som ännu inte fyllt 25 och som har frågor om kroppen, sex och preventivmedel. Du kan även vända dig hit om du känner dig orolig, mår dåligt eller bara vill prata om något som känns viktigt för dig.
Kontaktuppgifter och mer information

Socialkontoret

I Öckerö kommun ansvarar socialförvaltningen för socialtjänst, insatser för funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, räddningstjänst, övergripande handikappfrågor, budgetrådgivning och myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen.
Kontaktuppgifter och mer information


Skilda världar

Skilda världar är en verksamhet för barn i åldern 7–12 år med separerade föräldrar.I gruppen får barnen möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor kring hur det är att vara barn till föräldrar som inte bor tillsammans, möta andra barn i liknande situation och dela erfarenheter samt öka sin medvetenhet om sina egna behov
Kontaktuppgifter och mer information