Varför behövs vi?

Föreningens syfte är att erbjuda ett förutsättningslöst stöd där den stödsökande har möjlighet att vara anonym och sätta ord på sina upplevelser på sina egna villkor. Föreningen jobbar också för att uppmärksamma och förbättra situationen för barn och unga, genom opinionsbildning, informationsspridning och kommunsamverkan.  
 

Idag har Tjejjouren Väst närmare 2 000 chattsamtal per år,
13 samverkanskommuner, 45 aktiva volontärer och fyra heltidsanställda. Verksamheten finansieras till största del av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, statsbidrag via Socialstyrelsen och föreningens samverkanskommuner.

3 nävar.png

Vi slutar aldrig kämpa och står alltid på din sida.

 

Vi som jobbar här

Gabriella_181016.jpg

Gabriella

Verksamhetsansvarig
gabriella.graflund@tjejjourenvast.se

Josephine_181016.jpg

Josephine

Kommunikations- och samverkansansvarig
josephine.kollen@tjejjourenvast.se

Mikaela_small.jpg
Julia_181016.jpg

Julia

Volontär- och stödsamordnare
julia.olander@tjejjourenvast.se