Makt, ojämställdhet
och feminism

Alla, oavsett kön, ska ha makt över sina egna liv. Alla ska ha möjlighet att påverka beslut som rör en själv och det samhälle som en lever i. Som det ser ut i vårt samhälle idag har tjejer och kvinnor som grupp mindre makt än pojkar och män som grupp. 
MEN Vad är jämställdhet och jämlikhet?


Jämställdhet
- Jämställdhet betyder att alla människor oavsett kön ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Feminism Tjejjouren Väst

Om vi pratar om jämställdhet utifrån ett världsperspektiv ser Sverige som land ganska jämställt ut, alla samhällsgrupper har samma skyldigheter och rättigheter. Men fortfarande är Sverige inte jämställt. Kvinnor får fortfarande mindre lön för samma jobb som en man, tjejer får inte lika bra vård och smärtlindring som killar när dom är sjuka. Kvinnor och tjejer blir också utsatta för mäns och killars våld på många olika sätt.

Jämlikhet - Jämlikhet betyder alla människors lika värde och lika inflytande.

Här ligger Sverige också ganska bra till. Särskilt utsatta grupper, till exempel svensk ursprungsbefolkning och andra folkgrupper, har extra lagskydd i vissa frågor. Dock har vi fortfarande ett samhälle där personer kunskap värderas olika. Vissa människor blir inte lyssnade på lika mycket som andra, till exempel barn. 

Makt och ojämlikhet

I samhället idag så har tjejer och kvinnor som grupp mindre makt än pojkar och män som grupp. Det grundar sig i att män genom historien haft mer makt och kunnat skaffa sig denna genom olika typer av våld eller förtryck. Vi kallar den värld och det samhälle vi lever i för ett patriarkat. Det innebär att män har mer makt och inflytande än kvinnor på flera olika plan i samhället. Vissa kallar detta för sexism, alltså att tjejer och kvinnor blir diskriminerade i samhället för att de är just tjejer och kvinnor.

Redan från att vi är små lär sig tjejer att anpassa sig till samhället där killar och män har mer makt. Det kan handla om allt från att tjejer inte vågar gå hem själva på kvällen till att inte klä sig på ett visst sätt, eller tänka på hur man ska se ut. Det kan också handla om att tjejer tar på sig skulden för något som egentligen är någon annans fel. 

Män som grupp har stor makt över kvinnor och tjejers liv, män är oftare beslutsfattare (till exempel politiker) och tar oftare beslut utan kvinnors och tjejers perspektiv. Ett sådant exempel är när det fattas beslut om abortlagar som begränsar kvinnors rättigheter och innebär fara för kvinnor och tjejers liv. 

Makt och våld hänger ihop

Killar och mäns våld påverkar inte bara de kvinnor och tjejer som direkt utsätts för våld. Många tjejer och kvinnor går även runt med en rädsla för att något ska hända, vilket påverkar hur fria vi känner oss. Man skulle kunna säga att vi lever med ett pågående hot om våld eller övergrepp. 

Många tjejer och kvinnor anpassar sin vardag efter mäns våld och hittar strategier för att inte bli utsatta. Det kan till exempel vara att alltid prata med någon i telefon när man går hem på kvällen eller att hålla nycklarna i handen. På detta sätt drabbas alla tjejer av killar och mäns våld men på väldigt olika sätt. Det handlar ofta om en begränsning i att kunna vara den man vill och göra det man vill. Att se ut hur man vill, gå var man vill och så vidare. 

SKÖNT ATT DELA ERFARENHETER

Inom tjejjoursrörelsen pratar vi om att tjejer har vissa gemensamma erfarenheter, att vi kan dela olika upplevelser och förstå varandra. Ett exempel på en sådan gemensam erfarenhet är att tjejer ges mindre plats i det offentliga rummet, såsom skolan, i idrotten, eller fritidsgården eller att vi vet hur det känns att vara rädd när vi går hem på kvällen. Att kunna dela erfarenheter är viktigt och genom det kan vi stärka varandra! Det gör också att vi tillsammans orkar arbeta för att förändra orättvisor.

Du kan också dela med dig av dina tankar och erfarenheter med oss i chatten.