Kungälvs kommun

 

Kommunens telefon för frågor om unga och droger

Kungälvs kommun erbjuder råd till dig som tror att en ung person i din närhet riskerar att testa droger. 
Kontaktuppgifter och mer information


Fältassistenterna i Kungälv

Fältassistenterna rör sig i miljöer som kan vara riskfyllda för unga, för att stötta och skapa trygghet. 
Kontaktuppgifter och mer information

Ungdomsmottagningen Kungälv

Ungdomsmottagningen finns för dig som är upp till 25 år. Här erbjuds stöd till den som mår dåligt samt svar på frågor om till exempel sex, preventivmedel, kroppen, könssjukdomar och graviditet. De som jobbar här har tystnadsplikt och de flesta besök är kostnadsfria.  
Kontaktuppgifter och mer information

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du som hör av dig för stöd eller information har rätt att vara anonym.
Kontaktuppgifter och mer information

Trappan

Trappan erbjuder samtalsstöd till barn och unga mellan 4 och 18 år som upplevt våld, hot eller bråk i familjen.  
Kontaktuppgifter och mer information


Trampolinen

Trampolinen erbjuder stödgrupper för barn och unga som lever i en utsatt situation, som exempelvis med psykisk ohälsa, bråk hot, våld eller beroendeproblematik.  
Kontaktuppgifter och mer information


Skilda världar

Skilda världar är en gruppverksamhet för 7–12-åriga barn med skilda föräldrar.  
Kontaktuppgifter och mer information