Herrljunga kommun

 

Socialtjänsten i Herrljunga

Kontaktuppgifter och mer information


Ungdomsmottagningen i Herrljunga

Ungdomsmottagningen finns för dig som är upp till 25 år. Här erbjuds stöd till den som mår dåligt samt svar på frågor om till exempel sex, preventivmedel, kroppen, könssjukdomar och graviditet. De som jobbar här har tystnadsplikt och de flesta besök är kostnadsfria.  
Kontaktuppgifter och mer information


Fjärilen

Fjärilen är en gruppverksamhet för barn och ungdomar. Den vänder sig till dem som lever nära någon med missbruksproblem eller psykisk sjukdom.
Kontaktuppgifter och mer information

Utväg Södra Älvsborg

Utväg är en verksamhet som erbjuder både individuella samtal och gruppverksamhet till personer utsatta för våld, barn som bevittnat våld och våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt.
Kontaktuppgifter och mer information

Barnfridsgruppen

Herrljunga kommuns Barnfridsgrupp samverkar för att synliggöra och hjälpa barn som upplevt våld i hemmet. Gruppen består av personer som har lång yrkeserfarenhet av att möta barn. Alla i Barnfridsgruppen är utbildade för att ha krisbearbetande samtal med barnen och du som stödsökande kan vara anonym.
Kontaktuppgifter och mer information