Karahasan & pang aabuso

Sekswal na karahasan

Ang sekswal na karahasan ay maaaring minsan ay mahirap tukuyin at maaaring kumuha ng iba't ibang mga form. Halimbawa, maaaring ito ay ang kasosyo ng isa ay pinipilit ang isa na gawin ang mga bagay na hindi nais o pakiramdam ng isang tao na handa para sa. Maaari rin na ang isang tao gropes, nagtatanong sa iyo tungkol sa sex kahit na hindi mo nais na makipag usap tungkol dito, o nagpapadala ng mga dickpics.

Humingi ng tulong

Ano ang sekswal na karahasan

Ang sekswal na karahasan ay kapag ang isang tao ay gumagawa ng sekswal na gawain laban sa isang tao na hindi nagbigay ng kanilang pahintulot. Maaari itong maging panggagahasa, nagging sex, o na ang isang tao ay nakikipagtalik sa iyo kapag ikaw ay natutulog o lasing, halimbawa. 

Maaari rin itong maging isang tao na naghahaplos, nagtatanong sa iyo tungkol sa sex kahit na hindi mo nais na makipag usap tungkol dito, o pagpapadala ng mga dickpics. Halimbawa, maaaring ito ay isang taong hindi kilala, isang kasosyo, isang ex, isang kaibigan o isang tao sa pamilya na naglalantad sa iyo sa sekswal na karahasan. Kapag ang isang tao sa pamilya ay sumasailalim sa iyo sa sekswal na karahasan, ito ay tinatawag na incest. 

Ang paglalantad sa isang tao sa sekswal na karahasan ay isang malubhang krimen. Sa Sweden, mayroong isang batas na nagsasabi na ang lahat ng sex ay dapat na boluntaryo. Kung hindi, krimen na.


Karaniwan ang makaramdam ng kahihiyan

Ang sekswal na karahasan ay maaaring magkaroon ng iba't ibang anyo. Maaaring ito ay isang tao na nagtutulak sa iyo, pinipilit ka o nagbabanta sa iyo na gawin ang mga bagay na hindi mo nais. Maraming biktima ng sekswal na karahasan ang nakakaramdam ng kahihiyan at sinisisi ang kanilang sarili. Pero hindi kailanman kasalanan ng isang tao kung may tumawid sa hangganan ng sarili.

Ang sekswal na karahasan ay maaaring kung minsan ay mahirap tukuyin. Halimbawa, maaaring ito ay ang kasosyo ng isa ay pinipilit ang isa na gawin ang mga bagay na hindi nais o pakiramdam ng isang tao na handa para sa. Maaari rin na ang isang tao gropes, nagtatanong sa iyo tungkol sa sex kahit na hindi mo nais na makipag usap tungkol dito, o nagpapadala ng mga dickpics. 

Sa Sweden, mayroong isang batas na nagsasabi na ang lahat ng sex ay dapat na boluntaryo. Kung hindi, krimen na. Kailangang malaman ng taong nakikipagtalik sa iyo na gusto mong makipagtalik. Lagi ka ring may karapatang makagambala sa sex sa tuwing gusto mo, kahit na maaaring gusto mo nang makipagtalik sa simula.


Kung ang isang tao ay sumasailalim sa iyo ng karahasan

Tandaan na walang dapat saktan ka! Hindi ito kailanman okay, at hindi kailanman kasalanan mo kung may tumawid sa iyong mga hangganan at isasailalim ka sa karahasan.

Mabuti na sabihin sa isang taong pinagkakatiwalaan mo ang tungkol sa kung ano ang iyong pinagdadaanan, anuman ang uri o uri ng karahasan na kasangkot. Halimbawa, maaari kang makipag usap sa isang tagapayo sa paaralan, isang guro, o isa pang matanda na pinagkakatiwalaan mo.

Maraming iba't ibang asosasyon at organisasyon na nagsisikap na tulungan ang mga taong nakalantad sa karahasan. Lagi kang malugod na makipag-chat sa amin sa Tjejjouren Väst – narito kami para sa iyo!

Kung ang sitwasyon ay kagyat at ikaw ay nasa direktang panganib, palaging tumawag sa 112.