Mga Ugnayan

Pagmamahal

Ang pagmamahal ay maaaring mangahulugan ng maraming iba't ibang bagay. Kadalasan ay matatag kayo, maganda ang pakiramdam para sa isang tao o bagay tulad ng isang kaibigan, pamilya o alagang hayop. Ang pagmamahal ay maaari ding makadama ng mahirap at mahirap, lalo na kung ang damdamin ay hindi nasagot.

Humingi ng tulong

Ano ang pagmamahal?

Ang pagmamahal ay damdamin na tungkol sa pagkahabag at pagmamalasakit. Madarama mo ito para sa mga tao, para sa iyong sarili, para sa isang bagay, para sa isang bagay, para sa isang interes at higit pa.

Ang pagmamahal ay maaaring maging isang bagay na kamangha-mangha at sumasakop sa isang malaking bahagi ng buhay, ngunit maaari din itong maging isang bagay na nagpapalungkot sa atin. Ang pagmamahal ay maaaring maging mutual, ibig sabihin, ang taong nadarama ninyong mahal ninyo sa damdamin ay magkakapareho. Ngunit maaari din kayong maging malungkot sa pagmamahal, ibig sabihin, kapag nadarama ninyong mahal ninyo ang isang taong hindi magkakapareho ang pakiramdam ninyo.

May karapatan kang madama ang pagmamahal dito o sa gusto mo, basta't hindi mo nasaktan ang sinuman.

Karamihan ay nakadarama ng pagmamahal at matinding damdamin para sa ilang tao at bagay sa buong buhay. Ang damdamin ng pagmamahal ay kakaiba sa iba't ibang tao. Ang nadarama ninyo ay hindi nakaugnay sa nadarama ninyong kasarian o pinagmulan.