Mga kaisipan sa kamatayan

Pagkawala ng isang tao

Ang pagkawala ng isang taong malapit sa inyo ay mahirap. Maaaring ito ay isang kapamilya, kamag-anak, kaibigan o alagang hayop. Ang damdaming naglalarawan sa nadarama ninyo kapag pumanaw na ang isang tao ay maaaring tawaging kalungkutan. Ang pighati ay madalas na dakila at mabigat na tiisin.

.

Humingi ng tulong

Pighati ay maaaring pumunta up at down

Ang pagtugon ninyo sa kamatayan at kapag nawalan kayo ng pag-asa ay naiiba. Siguro nalulungkot ka at umiiyak, magalit o ibaling ang damdamin at maging tahimik at lumayo.

Dalawang tao na nawalan ng reaksyon ang isang tao at ang pighati ay maaaring tumagal ng iba't ibang haba ng oras upang proseso. Bahagi ito kung dati kayong nasasangkot sa kamatayan, ngunit kung ano rin ang sumusuporta sa inyo mula sa pamilya at mga kaibigan.

Kapag naapektuhan kayo ng dalamhati, masasabi ninyo na ang pighati ay nahihigpit. Ito ay nangangahulugan na maaari kang maging masaya, tumawa at pakiramdam medyo maganda kahit na ikaw ay talagang napakalungkot. Ito ay karaniwan at ito ay tungkol sa hindi talaga malungkot sa lahat ng oras. Maaari kang makaramdam ng kasalanan para hindi malungkot sa lahat ng oras, ngunit ito ay lubos na natural na magkaroon ng iba't-ibang damdamin sa parehong oras.

Maaaring matagal-tagal din bago kayo mawalan ng magandang pakiramdam matapos mawala sa inyo ang isang taong malapit sa inyo. Maaaring parang hindi na kayo muling magiging maligaya. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang sakit ay mababawasan.

Sa pinakamahirap na panahon, maaaring kailanganin ninyo ng suporta at tulong. Maaari kang bumaling sa isang taong nadarama mong ligtas ka, kung saan maaari mong pag-usapan ang iyong damdamin at tungkol sa isa na nawala mo. Maaaring magandang paraan ito para maproseso, maunawaan, at dahan-dahang tanggapin ang hirap na nangyari.


Ito ay karaniwang upang i-withdraw

Karaniwan ginagamit ito kapag dumaranas kayo ng dalamhati. Wala kang lakas na gawin ang mga bagay-bagay at malungkot.

Mahalagang malungkot, ngunit mahalaga ring sikaping magpatuloy sa inyong pang-araw-araw na buhay. Naroon ang kalungkutan at ilang araw ay magiging okey habang ang ibang mga araw ay mas mahirap.

Ngunit para gumanda ang pakiramdam mo, kailangan mong lumabas, kumain at matulog nang maayos at marahil ay makilala ang mga kaibigan o pamilya. Tinutulutan ka nitong iwaksi ang inyong mahihirap na kaisipan at magkasya sa positibong damdamin at kaisipan.


May tulong upang makakuha ng

Agad-agad pagkawala ng isang tao, karaniwan na hindi makapasok sa eskuwela o magtrabaho, para mabawasan ang gana at malungkot. Kung matagal itong nangyayari, maaaring kailanganin ninyo ng tulong sa pagpoproseso ng inyong dalamhati.

May ilang lugar kung saan maaari kang magbigay ng tulong at suporta. Maaari itong dumaan sa klinika ng mga kabataan, nars o health center. Maraming tao ang nakakatulong na makipag-usap sa isang psychologist.

Maraming mga negosyo na nag-aalok ng pighati pamamahala, sa pakikipag-usap mag-isa o sa iba. Kabilang ang Red Cross. Mahahanap mo ang mga ito dito.

Maaari mo ring kausapin kami sa chat tungkol sa pagdadalamhati. Lagi kaming nakikinig sa inyo.