در باره ما

خبرنامه ما

Tjejjouren Väst به طور منظم می فرستد از خبرنامه به عنوان بخشی از کسب و کار ما. خبرنامه حاوی اطلاعات و آمار فعالیت های مختلف انجمن است. برای عضویت در خبرنامه ما، فرم زیر را پر کنید.

کمک بگير

مشترک روزنامه ی ما شوید.

آیا اطلاعاتی در مورد کسب و کار ما و نحوه انجام دختران و زنان جوان منطقه می خواهید؟ خبرنامه ما یک بار در یک چهارم بیرون می آید. جزئیات خود را در زیر پر کنید و خبرنامه به زودی به آدرس ایمیل شما خواهد رسید
نام (مورد نیاز)