در باره ما

از ما حمایت کنید

 


هديه ات يعني همه چيز

هنگامی که شما به Tjejjouren Väst کمک مالی, شما به دختران و زنان جوان که احساس نمی کند به خوبی گرفتن کسی برای صحبت کردن با زمانی که زندگی بیشتر لطمه می زند کمک. کمک هایی که به ما می آیند به:

- حمایت مستقیم از دختران و زنان جوان.

– آموزش افراد در مورد دختران و بیماری روانی زنان جوان و شرایط زندگی.

– ایجاد تغییر طولانی مدت.

شما همیشه باید قادر به احساس امنیت زمانی که شما ما را با داده های شخصی خود را ارائه. وقتی هدیه می گیرید یا اهدا کننده ماهانه می شوید، با سیاست حفظ حریم خصوصی ما موافقت می کنید. در اینجا شما سیاست حفظ حریم خصوصی ما را به طور کامل پیدا کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چگونگی انجام کار جمع آوری کمک های مالی ما، لطفا سیاست جمع آوری کمک های مالی ما را بخوانید.


حامیان مالی و شرکای ما