Få hjälp

Fråga advokaten

Tjejjouren Väst samarbetar med Mirlex advokatbyrå och här har du möjlighet att ställa frågor som rör lag och rätt.


Frågor och svar

Har du en fråga eller fundering som du vill ha hjälp med så kan du skicka in en anonym fråga som besvaras direkt av våra två advokater. Vi kommer att publicera frågor som kommer in här på hemsidan. Det kommer inte synas vem som frågat utan enbart fråga och sedan svar.

Fyller du i formuläret kommer det skickas anonymt, föredrar du email kan du maila till fragaadvokaten@tjejjourenvast.se. Om du mailar, tänk på att ditt namn kommer att synas i mailet.

Fråga advokaten

Här skriver du in din fråga till våra advokater

Detta är tyvärr inte en juridisk fråga.

Tillägg från Tjejjouren Väst: 

– Det låter som att du och din dotter har det himla tufft! På din berättelse låter det som att din dotter kanske har sex som självskadebeetende? Kan det finnas egna trauman din dotter har som hon behöver bearbeta och gå i terapi för? 

Det finns också föreningar som arbetar både med stöd och akut hjälp till personer som säljer sex eller har blivit utsatta för sexualla övergrepp.

– Exempel på föreningar/organisationer att höra av sig till är: https://www.talita.se/

– Samtalsgrupp Föreningen tillsammans: https://www.foreningentillsammans.se/stodhttps://www.foreningentillsammans.se/stod

– Om din dotter har svårigheter att få vardagen att gå ihop kan ni också söka till exempel boendestöd från kommunen. 

– Vårt sista tips är att försöka få till en SIP – samordnad individuell plan. Detta är ett sätt att tvinga fram samverkansmöten med sjukvården, dom får inte neka en detta. Personen behöver dock ha kontakt med fler instanser då, typ socialtjänst: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

Vi hoppas detta kan hjälpa er framåt! Allt gott.

Det kan vara brottsligt att sprida nakenbilder och även brottsligt att hota om att sprida nakenbilder. I detta fall, om det rör sig om endast hot så faller det inom ramen för olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken – ”Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år”.

Vi kan tyvärr inte svara på hur troligt det är att han blir dömd eller huruvida han kommer undan med det. Det behöver dock utredas av polis och för det fall du har vittnen eller annan bevisning till stöd för att brottet skett, är det bra att lämna in det i samband med polisanmälan.

Du kan ansöka om att få en kontaktfamilj genom socialtjänsten i den kommun du bor.

Du kan försöka övertala honom om att radera bilderna på dig. För det fall han skulle sprida fotografierna eller hota dig med att sprida dessa för det fall du gör en polisanmälan kan han göra sig skyldig till brott.

Om du bedömer att umgänget är förenat med risker för din son kan du neka umgänge. Som jag tolkar din fråga har det som du beskriver ägt rum under umgänge vilket din son inte ska behöva bevittna. Du bör dock föra en dialog med socialtjänsten gällande detta för att slippa eventuella påståenden om umgängessabotage från barnets far.

Din son har uppnått en ålder där även hans vilja är av vikt varför även hans röst bör bli hörd av socialtjänsten.

Denna fråga går inte riktigt att svara på då allt beror på en rad olika omständigheter. Du kan läsa mer om hatbrott här: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hatbrott/

Du kan välja att göra polisanmälan på egen hand, dock kommer dina föräldrar informeras om din anmälan om du är under 18 år. Om du sedan blir kallad till polisförhör behöver inte dina föräldrar följa med. Som brottsoffer har du oftast rätt att få ett målsägandebiträde som närvarar under polisförhör.

Om ärendet har blivit nedlagt har ni rätt att begära överprövning av nedläggningsbeslutet, vilket är en begäran om att få beslutet ändrat. En överprövning görs skriftligen och skickas till den myndighet där beslutet fattades.

Du kan välja att bo hos din mamma och hoppas på att din pappa accepterar det. Skulle din pappa inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun. Du ska inte behöva bo hos en förälder som du inte trivs hos.

Du kan välja att bo hos din pappa och hoppas på att din mamma accepterar det. Skulle din mamma inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun

Er relation i sig är inte olaglig. Eftersom du är under 15 år är det dock olagligt för din kille att ha samlag med dig. I brottsbalken anges det att den som har samlag eller utför liknande handling mot en person som är under 15 år, kan dömas för våldtäkt mot barn.

En kurator har anmälningsplikt, vilket innebär att denne är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om denne i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Det går således inte att garantera att kuratorn inte skulle göra en orosanmälan om denne anser att du riskerar att fara illa.