Få hjälp

Fråga advokaten

Tjejjouren Väst samarbetar med Mirlex advokatbyrå och här har du möjlighet att ställa frågor som rör lag och rätt.


Frågor och svar

Har du en fråga eller fundering som du vill ha hjälp med så kan du skicka in en anonym fråga som besvaras direkt av våra två advokater. Vi kommer att publicera frågor som kommer in här på hemsidan. Det kommer inte synas vem som frågat utan enbart fråga och sedan svar.

Fyller du i formuläret kommer det skickas anonymt, föredrar du email kan du maila till fragaadvokaten@tjejjourenvast.se. Om du mailar, tänk på att ditt namn kommer att synas i mailet.

Fråga advokaten

Här skriver du in din fråga till våra advokater

Frågor och svar

Är det olagligt för min skola att neka mig rätten att be inomhus i skolan under rasten?

Utifrån att du har religionsfrihet i Sverige kan skolans agerande tolkas som diskriminerande och därav olagligt. Det är dock en rad olika omständigheter som ska vägas in i en sådan bedömning.


Hej! Jag är en 12 årig tjej som har blivit utsatt för sexuellt ofredande på snapchat. Det var över en månad sen det hände, men jag bara undrar om det är försent att anmäla till polisen om det? Eftersom jag inte har så mycket bevis eller något.

Det är inte försent att anmäla, men det vore dock bra om du kunde styrka din berättelse med någon form av bevisning. Det kan vara bild på chatten, användarnamn etc.


Hej. Är det olagligt att namnge en person som utsatt en för ett sexuellt övergrepp? Om personen inte är dömd i rätten eller så.

“Det finns en risk för att det definieras som förtal.

Tillägg från Tjejjouren Väst: 

Det kan vara svårt att veta vad just förtal innebär. Förtal skulle förenklat kunna beskrivas som att du inte får uttala dig om andra människor på ett sätt som får dem att i andras ögon framstå som mindre värda. Ska du förenkla ännu mer kan du säga att du inte får säga något som får andra att tycka illa om någon. Ett vanligt förtalsbrott är att peka ut någon som brottslig.”


Hur ska man veta att en annan person har gett en samtycke? Är det bara genom ord eller vad räknas in i samtycke?

“Det framgår inte tydligt av frågan vad samtycket som efterfrågas ska avse- därför är det svårt att svara juridiskt.

Tillägg från Tjejjouren Väst: 

När du ska ha sex eller på annat vis vara fysisk med en person behövs samtycke från alla inblandade. Att en person inte säger nej eller är tyst är inte detsamma som att det finns samtycke. 
Du kan läsa mer om samtycke på här
Du kan också titta på det här klippet som förklarar samtycke på ett enkelt sätt. Länk till klipp


Hej. Min dotter 30 år lider av psykisk ohälsa, plus olika diagnoser. Jag har fått vetskap om hon säljer sex till män. Denna lilla 30 åring är ett litet barn psykologiskt, med sina diagnoser.
Vad ska jag göra? Vad kan vi göra?

“Detta är tyvärr inte en juridisk fråga.

Tillägg från Tjejjouren Väst: 

– Det låter som att du och din dotter har det himla tufft! På din berättelse låter det som att din dotter kanske har sex som självskadebeetende? Kan det finnas egna trauman din dotter har som hon behöver bearbeta och gå i terapi för? 

Det finns också föreningar som arbetar både med stöd och akut hjälp till personer som säljer sex eller har blivit utsatta för sexualla övergrepp.

– Exempel på föreningar/organisationer att höra av sig till är: https://www.talita.se/

– Samtalsgrupp Föreningen tillsammans: https://www.foreningentillsammans.se/stodhttps://www.foreningentillsammans.se/stod

– Om din dotter har svårigheter att få vardagen att gå ihop kan ni också söka till exempel boendestöd från kommunen. 

– Vårt sista tips är att försöka få till en SIP – samordnad individuell plan. Detta är ett sätt att tvinga fram samverkansmöten med sjukvården, dom får inte neka en detta. Personen behöver dock ha kontakt med fler instanser då, typ socialtjänst: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

Vi hoppas detta kan hjälpa er framåt! Allt gott.”


Är det olagligt att hota med att sprida nakenbilder??

“Det kan vara brottsligt att sprida nakenbilder och även brottsligt att hota om att sprida nakenbilder. I detta fall, om det rör sig om endast hot så faller det inom ramen för olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken – ”Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år”.


Om man blivit utsatt för en våldtäkt men inte har anmält för man har mått extremt dåligt men nu fått hjälp och vill anmäla det 5 månader senare är det troligt att han blir dömd för det eller kommer han komma undan med det. Han var 18 år jag var 15 år.

“Vi kan tyvärr inte svara på hur troligt det är att han blir dömd eller huruvida han kommer undan med det. Det behöver dock utredas av polis och för det fall du har vittnen eller annan bevisning till stöd för att brottet skett, är det bra att lämna in det i samband med polisanmälan.”


Jag har adhd och depression. Jag 16 år skulle gärna vilja ha en kontaktfamilj att vara hos ibland. Jag vet inte om jag kommer bo i samma stad i höst. Hur fixar jag en kontaktfamilj?

“Du kan ansöka om att få en kontaktfamilj genom socialtjänsten i den kommun du bor.”


Mitt ex har grova sexuella bilder på mig och han är psykopat rakt igenom. Jag är rädd att han ska läcka bilderna om man anmäler honom för bland annat våldtäkt, eller ansöker om kontaktförbud (han SWISHAR mig i nuläget…). Vad ska/kan jag göra??! Hjälp mig

“Du kan försöka övertala honom om att radera bilderna på dig. För det fall han skulle sprida fotografierna eller hota dig med att sprida dessa för det fall du gör en polisanmälan kan han göra sig skyldig till brott. .”


Hej min son är 12 år vi var på domstol 2019 och han vill inte träffa sin pappa. Pappan har umgänge varannan helg. Sist var pappa berusad och tagen av polisen och blev anmäld o aggressiv. Kan jag neka umgänge. Är det någon som lyssnar på sonen?

“Om du bedömer att umgänget är förenat med risker för din son kan du neka umgänge. Som jag tolkar din fråga har det som du beskriver ägt rum under umgänge vilket din son inte ska behöva bevittna. Du bör dock föra en dialog med socialtjänsten gällande detta för att slippa eventuella påståenden om umgängessabotage från barnets far.

Din son har uppnått en ålder där även hans vilja är av vikt varför även hans röst bör bli hörd av socialtjänsten.”


Om någon säger något homofobiskt till exempel att homosexualitet är inte finns, att personer som “påstår” att de är homosexuella är sämre än andra eller att personen hatar homosexuella, är det ett brott?
Har hört nåt om att det varierar beroende på hur många som det är där och lyssnar, alltså om det är en privat konversation eller inte? I så fall var går gränsen?

Denna fråga går inte riktigt att svara på då allt beror på en rad olika omständigheter. Du kan läsa mer om hatbrott här: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hatbrott/


Om mitt ex har hotat mig på snap och jag anmäla det, måste mina föräldrar gå med till polisen?


Du kan välja att göra polisanmälan på egen hand, dock kommer dina föräldrar informeras om din anmälan om du är under 18 år. Om du sedan blir kallad till polisförhör behöver inte dina föräldrar följa med. Som brottsoffer har du oftast rätt att få ett målsägandebiträde som närvarar under polisförhör.”


Måste jag bo hos min pappa? Han säger elaka saker till mig och vi kommer verkligen inte överens.


Om ärendet har blivit nedlagt har ni rätt att begära överprövning av nedläggningsbeslutet, vilket är en begäran om att få beslutet ändrat. En överprövning görs skriftligen och skickas till den myndighet där beslutet fattades.”


Hej, min dotter har berättat om att hon har blivit utsatt för sexuell övergrepp. Vi gjorde polisanmälan och dottern fick förhöras. Vi föräldrar fick inte vara med och vi fick ingen information. Nu har vi fått brevet att polisen lägger ner ärendet pga man har inte hittat några bevis. Hur går man vidare med detta så min dotter får hjälp?


Du kan välja att bo hos din mamma och hoppas på att din pappa accepterar det. Skulle din pappa inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun. Du ska inte behöva bo hos en förälder som du inte trivs hos.”


Jag undrar om jag måste bo hos min mamma om jag inte vill. Jag vill bara bo hos pappa?


“Du kan välja att bo hos din pappa och hoppas på att din mamma accepterar det. Skulle din mamma inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun.”


Hej jag är 14 år och fyller 15 nästa år. Jag är ihop men en kille som är 18 år. Massa säger att det är olagligt och jag undrar om dom har rätt? Och vad kan hända då?


“Er relation i sig är inte olaglig. Eftersom du är under 15 år är det dock olagligt för din kille att ha samlag med dig. I brottsbalken anges det att den som har samlag eller utför liknande handling mot en person som är under 15 år, kan dömas för våldtäkt mot barn.”


Om jag berättar någonting för skolans kurator kommer hon berätta det vidare då?


“En kurator har anmälningsplikt, vilket innebär att denne är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om denne i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Det går således inte att garantera att kuratorn inte skulle göra en orosanmälan om denne anser att du riskerar att fara illa. “