Essunga kommun

 

Socialtjänsten i Essunga

Kontaktuppgifter och mer information


Utväg Skaraborg barn

Utväg Skaraborg erbjuder individuella samtal och gruppverksamhet till personer utsatta för våld, barn som bevittnat våld samt våldsutövare som vill förändra sitt beteende. Det är kostnadsfritt och personalen har tystnadsplikt. 
Kontaktuppgifter och mer information

Brottsofferjouren 

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du som hör av dig för stöd eller information har rätt att vara anonym.
Kontaktuppgifter och mer information

Knuten

Tisdagar och onsdagar, mellan klockan 9-12, erbjuder Knuten öppen verksamhet för unga och vuxna med beroendeproblematik. 
Kontaktuppgifter och mer information