Få hjälp

Fråga advokaten

Här hos Fråga advokaten har du möjlighet att ställa anonyma frågor som rör lag och rätt till en advokat. Scrolla ner för att läsa andras frågor och advokatens svar. Tjejjouren Väst samarbetar med Mirlex advokatbyrå


Frågor och svar

Har du en fråga eller fundering som du vill ha hjälp med, skicka in en anonym fråga genom formuläret nedanför.

Frågorna besvaras av en advokat som Tjejjouren Väst samarbetar med och publiceras tillsammans med svaren här på denna sidan ungefär en gång i månaden.

Du som frågar är alltid anonym.

Fråga advokaten

Här skriver du in din fråga till våra advokater

Frågor och svar

Jag blev våldtagen av en kille som var över 20 år när jag var 14 år. Våldtäkten ägde rum för många år sedan. Hur långt efteråt har jag möjlighet att göra något juridiskt? 

“Eftersom du var under 15 år är detta våldtäkt mot barn. Detta är undantaget från preskription, innebärandes att du kan göra en anmälan om detta och få ärendet prövat.”


Är det ett brott om ens partner varit så hårdhänt att man fått blåmärken av hen?

Det beror på i vilket sammanhang detta har skett, partnerns uppsåt och hur du har uppfattat det. Det skulle kunna va misshandel, ringa misshandel eller vållande till kroppsskada. Men för att kunna besvara denna fråga behövs ytterligare information, bland annat hur omfattande skadan är. Vållande till kroppsskada kräver att skadan inte är av ringa slag. Vidare är frågan vad partnerns intention var. Om det skett med avsikt, dvs om det funnits uppsåt till att skada, om det skett av oaktsamhet eller olyckshändelse.


Om man blivit tjatad till sex och tillslut gått med på det, är det ett brott? Är det ett sexuellt övergrepp eller våldtäkt?

Det kan vara fråga om ett övergrepp men behöver mer information om de inblandades agerande och hur situationen såg ut. Vi har även något som kallas oaktsam våldtäkt. Det är olika rekvisit för olika brott.

Tillägg från Tjejjouren Väst: Förklaring av ordet rekvisit:
Varje lag ställer normalt upp ett antal villkor. För att en lag ska vara tillämplig krävs att något eller alla dessa villkor, rekvisit, är uppfyllda.


Om man är 15 och ens flickvän är 14, får man ha sex då?

Samlag med någon under 15 år räknas som våldtäkt mot barn då man anser att någon under 15 år inte kan lämna ett faktiskt samtycke.


Jag är thailändsk medborgare som just nu bor i Sverige. Jag är mycket intresserad av thailänsk politik och har uttryckt mina åsikter om kungen och regeringen. Jag har fått hot och hat av andra som har annan politisk åsikt både på youtube och facebook men även fysiskt då de dykt upp vid mitt hus. Det har även tagits bilder och sänts livestreams från mitt hus vilket lett till att någon hittat mig och rispat min bil. Jag har även blivit uppsökt av en kvinna som hotar att anmäla mig och som fortsätter kontakta mig trots att jag bett henne sluta. Hon säger också att hon har anmält mig och att jag kommer få ett brev från hennes advokat.

Vad kan jag göra för att få dem att sluta hota och förfölja mig? Jag vill fortsatt ha min youtube kanal men har nu inte mycket politiska uttalande.

Av de uppgifter du har lämnat kan du ha blivit utsatt för olika former av brott som exempelvis ofredande, skadegörelse mm. Jag skulle råda dig att vända dig till polisen och förklara din situation.


Är det olagligt för min skola att neka mig rätten att be inomhus i skolan under rasten?

Utifrån att du har religionsfrihet i Sverige kan skolans agerande tolkas som diskriminerande och därav olagligt. Det är dock en rad olika omständigheter som ska vägas in i en sådan bedömning.


Hej, om man blivit hittad i en bil medvetslös efter en olycka då man kört av vägen sen blir man förd till sjukhus och där tar de blodprov och ser att man har promille i blodet som är straffbart, kan man bli av med körkortet då om ingen sett en köra och det inte finns något bevis att man framfört fordonet? Då man bara hittats i fordonet ett tag efter.
Är väl ish uppenbart men kan man bli dömd om inget bevis finns att man ens kört utan bara hittats i bilen?

“Det stämmer. Det beror på om man ansetts vara föraren i bilen. Går det inte fastställa huruvida personen varit förare eller passagerare så kan man inte heller åtalas eller dömas för rattfylleri. Detta då det inte är olagligt att vara berusad i en bil som passagerare.


Hej, Frågan gäller SoL då jag blivit placerad i en annan kommun av den kommun jag är folkbokförd i eftersom jag går i skolan där och har allt mitt sociala stöd där. Har bott i stödboende under utredningstiden men de vill flytta tillbaka mig till hemkommunen där mina föräldrar är väldigt etablerade och jag anser det som hotfullt. Svaret jag fått är att jag måste flytta tillbaka för att ”mina föräldrar har försörjningsplikt (går på gymnasiet) men inte kommer att fullfölja detta och kommunen kommer endast att erbjuda dig hjälp inom kommunen för det verkar inte som att du har något vårdbehov men vi ska utreda skyddsbehovet”. Dock känner jag att de förminskat allt jag sagt men jag undrar vad jag kan göra för att fortsätta vara placerad i den kommunen jag är i nu – finns det något i lagen som skyddar mig eller kan ge mig bättre förutsättningar för att driva detta?

Nu vet jag inte skälet till att du är placerad från dina föräldrar men av den information jag får här så indikerar det på någon form av omsorgsbrister från föräldrarnas sida som gör att du behöver skyddas från de. Om detta stämmer så skulle jag vilja säga att det föreligger ett vårdbehov i sådana fall. Men jag skulle behöva veta mer om ärendet för att kunna ge ett tydligare svar.


En kille kom för att prata med mig på internet och han var upprörd över att jag inte svarade. Så han hotade och förolämpade mig och sa dåliga saker på många sätt. och han sa att han skulle informera polisen om att skicka mig tillbaka till Thailand. Han sa att jag inte har ett svenskt pass, men det har jag. Jag har permanent visum för att stanna här.

Är det olagligt att hota på falska grunder? Känner mig diskriminerad.

Att anmäla någon till polisen på oriktiga grunder utgör ett brott s.k falsk tillvitelse. En annan fråga är hur hoten har skett. Det skulle kunna bli fråga om ofredande eller olaga hot beroende på vilket sätt det har skett på.


Hej! Jag är en 12 årig tjej som har blivit utsatt för sexuellt ofredande på snapchat. Det var över en månad sen det hände, men jag bara undrar om det är försent att anmäla till polisen om det? Eftersom jag inte har så mycket bevis eller något.

Det är inte försent att anmäla, men det vore dock bra om du kunde styrka din berättelse med någon form av bevisning. Det kan vara bild på chatten, användarnamn etc.


Hej. Är det olagligt att namnge en person som utsatt en för ett sexuellt övergrepp? Om personen inte är dömd i rätten eller så.

“Det finns en risk för att det definieras som förtal.

Tillägg från Tjejjouren Väst: 

Det kan vara svårt att veta vad just förtal innebär. Förtal skulle förenklat kunna beskrivas som att du inte får uttala dig om andra människor på ett sätt som får dem att i andras ögon framstå som mindre värda. Ska du förenkla ännu mer kan du säga att du inte får säga något som får andra att tycka illa om någon. Ett vanligt förtalsbrott är att peka ut någon som brottslig.”


Hur ska man veta att en annan person har gett en samtycke? Är det bara genom ord eller vad räknas in i samtycke?

“Det framgår inte tydligt av frågan vad samtycket som efterfrågas ska avse- därför är det svårt att svara juridiskt.

Tillägg från Tjejjouren Väst: 

När du ska ha sex eller på annat vis vara fysisk med en person behövs samtycke från alla inblandade. Att en person inte säger nej eller är tyst är inte detsamma som att det finns samtycke. 
Du kan läsa mer om samtycke på här
Du kan också titta på det här klippet som förklarar samtycke på ett enkelt sätt. Länk till klipp


Hej. Min dotter 30 år lider av psykisk ohälsa, plus olika diagnoser. Jag har fått vetskap om hon säljer sex till män. Denna lilla 30 åring är ett litet barn psykologiskt, med sina diagnoser.
Vad ska jag göra? Vad kan vi göra?

“Detta är tyvärr inte en juridisk fråga.

Tillägg från Tjejjouren Väst: 

– Det låter som att du och din dotter har det himla tufft! På din berättelse låter det som att din dotter kanske har sex som självskadebeetende? Kan det finnas egna trauman din dotter har som hon behöver bearbeta och gå i terapi för? 

Det finns också föreningar som arbetar både med stöd och akut hjälp till personer som säljer sex eller har blivit utsatta för sexualla övergrepp.

– Exempel på föreningar/organisationer att höra av sig till är: https://www.talita.se/

– Samtalsgrupp Föreningen tillsammans: https://www.foreningentillsammans.se/stodhttps://www.foreningentillsammans.se/stod

– Om din dotter har svårigheter att få vardagen att gå ihop kan ni också söka till exempel boendestöd från kommunen. 

– Vårt sista tips är att försöka få till en SIP – samordnad individuell plan. Detta är ett sätt att tvinga fram samverkansmöten med sjukvården, dom får inte neka en detta. Personen behöver dock ha kontakt med fler instanser då, typ socialtjänst: https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/

Vi hoppas detta kan hjälpa er framåt! Allt gott.”


Är det olagligt att hota med att sprida nakenbilder??

“Det kan vara brottsligt att sprida nakenbilder och även brottsligt att hota om att sprida nakenbilder. I detta fall, om det rör sig om endast hot så faller det inom ramen för olaga hot, 4 kap. 5 § brottsbalken – ”Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år”.


Om man blivit utsatt för en våldtäkt men inte har anmält för man har mått extremt dåligt men nu fått hjälp och vill anmäla det 5 månader senare är det troligt att han blir dömd för det eller kommer han komma undan med det. Han var 18 år jag var 15 år.

“Vi kan tyvärr inte svara på hur troligt det är att han blir dömd eller huruvida han kommer undan med det. Det behöver dock utredas av polis och för det fall du har vittnen eller annan bevisning till stöd för att brottet skett, är det bra att lämna in det i samband med polisanmälan.”


Jag har adhd och depression. Jag 16 år skulle gärna vilja ha en kontaktfamilj att vara hos ibland. Jag vet inte om jag kommer bo i samma stad i höst. Hur fixar jag en kontaktfamilj?

“Du kan ansöka om att få en kontaktfamilj genom socialtjänsten i den kommun du bor.”


Mitt ex har grova sexuella bilder på mig och han är psykopat rakt igenom. Jag är rädd att han ska läcka bilderna om man anmäler honom för bland annat våldtäkt, eller ansöker om kontaktförbud (han SWISHAR mig i nuläget…). Vad ska/kan jag göra??! Hjälp mig

“Du kan försöka övertala honom om att radera bilderna på dig. För det fall han skulle sprida fotografierna eller hota dig med att sprida dessa för det fall du gör en polisanmälan kan han göra sig skyldig till brott. .”


Hej min son är 12 år vi var på domstol 2019 och han vill inte träffa sin pappa. Pappan har umgänge varannan helg. Sist var pappa berusad och tagen av polisen och blev anmäld o aggressiv. Kan jag neka umgänge. Är det någon som lyssnar på sonen?

“Om du bedömer att umgänget är förenat med risker för din son kan du neka umgänge. Som jag tolkar din fråga har det som du beskriver ägt rum under umgänge vilket din son inte ska behöva bevittna. Du bör dock föra en dialog med socialtjänsten gällande detta för att slippa eventuella påståenden om umgängessabotage från barnets far.

Din son har uppnått en ålder där även hans vilja är av vikt varför även hans röst bör bli hörd av socialtjänsten.”


Om någon säger något homofobiskt till exempel att homosexualitet är inte finns, att personer som “påstår” att de är homosexuella är sämre än andra eller att personen hatar homosexuella, är det ett brott?
Har hört nåt om att det varierar beroende på hur många som det är där och lyssnar, alltså om det är en privat konversation eller inte? I så fall var går gränsen?

Denna fråga går inte riktigt att svara på då allt beror på en rad olika omständigheter. Du kan läsa mer om hatbrott här: https://polisen.se/lagar-och-regler/lagar-och-fakta-om-brott/hatbrott/


Om mitt ex har hotat mig på snap och jag anmäla det, måste mina föräldrar gå med till polisen?


Du kan välja att göra polisanmälan på egen hand, dock kommer dina föräldrar informeras om din anmälan om du är under 18 år. Om du sedan blir kallad till polisförhör behöver inte dina föräldrar följa med. Som brottsoffer har du oftast rätt att få ett målsägandebiträde som närvarar under polisförhör.”


Måste jag bo hos min pappa? Han säger elaka saker till mig och vi kommer verkligen inte överens.


Om ärendet har blivit nedlagt har ni rätt att begära överprövning av nedläggningsbeslutet, vilket är en begäran om att få beslutet ändrat. En överprövning görs skriftligen och skickas till den myndighet där beslutet fattades.”


Hej, min dotter har berättat om att hon har blivit utsatt för sexuell övergrepp. Vi gjorde polisanmälan och dottern fick förhöras. Vi föräldrar fick inte vara med och vi fick ingen information. Nu har vi fått brevet att polisen lägger ner ärendet pga man har inte hittat några bevis. Hur går man vidare med detta så min dotter får hjälp?


Du kan välja att bo hos din mamma och hoppas på att din pappa accepterar det. Skulle din pappa inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun. Du ska inte behöva bo hos en förälder som du inte trivs hos.”


Jag undrar om jag måste bo hos min mamma om jag inte vill. Jag vill bara bo hos pappa?


“Du kan välja att bo hos din pappa och hoppas på att din mamma accepterar det. Skulle din mamma inte acceptera ditt val kan du kontakta en annan vuxen person i skolan eller socialtjänsten i din kommun.”


Hej jag är 14 år och fyller 15 nästa år. Jag är ihop men en kille som är 18 år. Massa säger att det är olagligt och jag undrar om dom har rätt? Och vad kan hända då?


“Er relation i sig är inte olaglig. Eftersom du är under 15 år är det dock olagligt för din kille att ha samlag med dig. I brottsbalken anges det att den som har samlag eller utför liknande handling mot en person som är under 15 år, kan dömas för våldtäkt mot barn.”


Om jag berättar någonting för skolans kurator kommer hon berätta det vidare då?


“En kurator har anmälningsplikt, vilket innebär att denne är skyldig att göra en orosanmälan till socialtjänsten om denne i sin verksamhet får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Det går således inte att garantera att kuratorn inte skulle göra en orosanmälan om denne anser att du riskerar att fara illa. “