Diskriminering

 

Diskriminering sker när en person eller en grupp människor behandlas sämre än någon annan i samma situation. I lagen om diskriminering står det att det är förbjudet att någon behandlar dig dåligt eller orättvist. 

Diskriminering är olagligt_bild Tjejjouren Väst

Det står också att att det är förbjudet med orättvisa regler för vissa personer eller grupper av personer. Det kan handla om alltifrån att man nekas inträde till något ställe, till att man utsätts för hot, hat eller kränkningar på grund av hur man ser ut eller hur man är.

Varför finns diskriminering?

Diskriminering handlar mycket om fördomar. Människor tror ofta att andra personer ska vara på ett visst sätt, till exempel utifrån hur de ser ut, vilket kön de har, hur de pratar, vilken hudfärg de har, om de är gamla eller unga, eller om de har en viss religion. Det finns exempelvis fördomar om att kvinnor inte kan teknik eller bilar, att personer med funktionsvariation inte kan göra vissa arbetsuppgifter eller att unga personer är sämre på att ta ansvar än äldre.

En chef på ett bilföretag som har de fördomarna kanske aldrig kommer att anställa en tjej som är jättebra på teknik, en person med en funktionsvariation som är väldigt duktig eller en ung person som tar mycket ansvar. För den arbetsgivaren kommer kanske aldrig ta chansen att ens läsa deras ansökningar eller att träffa dem. Det är exempel på när personer utsätts för diskriminering.

Våld och diskriminering hänger ihop

Mycket våld bygger på just fördomar. Då innebär det att en person tar sig rätten att hota eller hata någon bara baserat på exempelvis hur den personen ser ut, vem den gillar eller var den kommer ifrån. Det är brottsligt och olagligt att utsätta någon person eller en grupp personer för trakasserier.

Diskriminering i skolan är också vanligt. Men i lagen och läroplanen som skolan ska följa står det att ingen elev ska utsättas av orättvis eller dålig behandling. Skolan ska dessutom jobba aktivt för att ingen ska diskrimineras och ha planer för hur de som behandlas orättvist ska behandlas bra. 

Vem kan råka ut för diskriminering? 

I lagen finns det sju så kallade diskrimineringsgrunder. De är kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning/variation, sexuell läggning eller ålder. De sju grunderna har man valt ut för att de är de vanligaste grunderna för diskriminering. De flesta personer som utsätts för fördomar, diskrimineras och behandlas orättvist gör det på grund av någon eller flera av de sju grunderna. Låter det krångligt? Vi förklarar mer om vad de olika diskrimineringsgrunderna betyder här nedanför. 

  • Man får inte diskrimineras på grund av att man är tjej, kille, transperson eller icke-binär.

  • Man får inte diskrimineras för sin sexuella läggning. 

  • Man får inte diskrimineras på grund av sin hudfärg, för att man kommer från ett annat land eller på grund av att man har en viss bakgrund. En chef kan till exempel inte vägra att intervjua en arbetssökande bara för att personen har ett utländskt namn.

  • Man får inte diskrimineras för att man har en funktionsnedsättning eller en funktionsvariation. Du får till exempel inte nekas att besöka ett café eftersom ingången är för smal för din rullstol.

  • Man får inte diskrimineras för att man inte ser ut eller är så som man förväntas se ut eller vara. Man får till exempel aldrig behandla någon som identifierar sig som tjej, men som man tycker inte klär sig som en tjej, dåligt och orättvist. 

  • Man får inte diskrimineras för att man har en viss tro eller för att man tror på en viss religion. 

  • Man får inte diskrimineras på grund av att man har en viss ålder. Till exempel att man inte får ett jobb för att man är för gammal, fastän man kan göra det jobbet. 

Många personer som diskrimineras och behandlas orättvist kan göra det på en av diskrimineringsgrunderna, men också på flera av dem. Om man till exempel är kvinna eller tjej och har en funktionsvariation kan man diskrimineras både på grund av sitt kön och på grund av sin funktionsnedsättning.

Betyder detta att alla ska behandlas lika?

För att rätta till orättvisor kan man ibland ge extra stöd till de personer eller grupper som diskrimineras. Det kan till exempel handla om att en elev som har svårt för matte ska få extra hjälp i matte. Eller att en person som sitter i rullstol ska ha företräde att gå på toaletterna med bred dörr.

Det kan handla om att idrottsföreningen bestämmer att tjejer ska få den bästa träningstiden, för att fler tjejer ska börja spela fotboll och tycka att det är roligt, även om det är fler killar som spelar fotboll i föreningen och även om killarna har haft den träningstiden innan. Det här är inte diskriminering utan ett sätt att försöka jobba mot ojämlikhet och orättvisor.

UPPLEVER DU DISKRIMINERING?

På Diskrimineringsombudsmannens hemsida finns mer information om diskriminering. Där kan du också göra en anmälan. http://www.do.se/att-anmala/

Kom ihåg att ingen får utsätta dig för diskriminering! Det är aldrig ditt fel om någon behandlar dig dåligt på det här sättet. Du har rätt att få stöd och hjälp.

Du kan alltid prata med oss i chatten om du upplever diskriminering. Vi stöttar och stärker dig.