Dina rättigheter

I Sverige har vi någonting som heter barnkonventionen. Det är speciella rättigheter för dig som är under 18 år. Rättigheterna gäller för alla barn och unga. 

Den 1 januari 2020 kommer barnkonventionen bli svensk lag, hur coolt är inte det? Det innebär att beslutsfattare och vuxna som arbetar med barn, måste jobba efter barnkonventionen i alla frågor som rör barn. Även idag har du som barn eller ung rätt att behandlas efter barnkonventionen. Konventionen är lång och har 54 artiklar, men 4 grundläggande punkter är:

Barnkonventionen Tjejjouren Väst
  • Artikel 2 - Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

  • Artikel 3 - Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

  • Artikel 6 - Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.

  • Artikel 12 - Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

FÅ KOLL PÅ DINA RÄTTIGHETER

Du som är under 18 har alltså en massa rättigheter, trots att det kanske inte alltid känns så. Även om det är vuxnas ansvar att se till att dina rättigheter tas på allvar så kan det vara bra att själv ha lite koll på barnkonventionen. Så att du också vet vad du har rätt till! Vill du läsa mer om barnkonventionen kan du göra det här:

UNICEF

Barnombudsmannen