Om oss

Anlita oss

Tjejjouren Väst har föreläst om unga och deras livssituation i över 12 år. Vi har gedigen kunskap och erfarenhet om målgruppen tjejer och unga kvinnor men berör hela gruppen unga när vi utbildar. Med 3.000 stödsamtal årligen, vet vi vad vi pratar om.


Våra föreläsningar och utbildningar:

Ungas våldsutsatthet.

En ögonöppnande föreläsning om våldet på ungas
arenor och i deras relationer.

Innehåll:

Definitionen av våld och vikten av att våga använda vålds-begreppet. En inblick i ungas vardag och utsattheten dom upplever. Vi går igenom senaste forskningen kring ämnet och en får lyssna till ungas röster och perspektiv.


Ungas digitala vardag.

En föreläsning som ger vuxna en inblick vad unga möter på sociala medier och internet. Under föreläsningen lyft ungas erfarenheter och röster för att påvisa behovet av närvande vuxna.

Innehåll:

Vi pratar om hur våld påverkar dom som utsätts och hur internet påverkar ungas psykiska ohälsa. Kränkningar och språkbruk och hur porren kan påverka ungas syn på sex och samlevnad.


Ungas livsvillkor och livssituation.

Vi gör en omvärldsbevakning kring ungas livsvillkor och livssituation. Under föreläsningen gör vi nedslag i våra undersökningar och rapporter, förankrar resultaten i vår samtid och ger både inblick och kunskap kring ungas liv och situation.

Innehåll:

Tjejjouren Västs egna undersökningar och rapporter med underlag från både Västra götalandsregionen och hela Sverige, psykisk hälsa statistik, skola, vård och omsorg. Vi gå också igenom utmaningarna för unga i att ta hand om den egna psykiska hälsan.


Unga och svåra samtal.

I denna föreläsning ger vi er verktyg att skapa en relation byggd på ömsesidigt förtroende med dom unga ni har i er närhet. Förtroende och respekt är ingenting vi automatiskt besitter för att vi är vuxna. Förtroende är någonting vi måste förtjäna.

Innehåll:

Vi kommer gå igenom grunderna i ett bra bemötande av unga. Men även hur en snackar om porr, värderingar och samtycke.


Vem kan anlita Tjejjouren Väst?

Oavsett var du jobbar eller vad din profession är kan du anlita oss. Vi utbildar din arbetsplats, vårdnadshavare, vuxna som arbetar med unga eller inom det område ni behöver stärkas. Vi pratar om hela gruppen unga när vi utbildar vuxna.

Varför ska en anlita Tjejjouren Väst?

Vi utgår alltid ifrån barn och ungas perspektiv, där förklaringsmodellerna kring ungas livssituation dessutom är förankrad i den samtida forskningen. Vi vill hjälpa vuxna att bli bättre på att både förstå och bemöta unga där dom är, och ge vuxna verktygen dom behöver för att göra detta!

Vad kan en anlita Tjejjouren Väst till?

Våra föreläsningar och utbildningar är digitala och anpassas efter era behov! Vi deltar även gärna i paneldebatter, nyhetsinslag, forskningsansatser, eller andra evenemang där vi kan göra det vi gör bäst, lyfta ungas röster!

Du är välkommen att höra av dig till oss här oavsett vilken form av samverkan du har i åtanke. 

För förfrågan och bokning: utbildning@tjejjourenvast.se eller via formulär nedan.

Utbildningsförfrågan

"*" indicates required fields

GDPR*