Anlita oss

 

Vill du anlita oss?

Tjejjouren Väst har lång erfarenhet att möta unga med psykisk ohälsa. Vi tar emot tusentals samtal varje år och har med det fått oerhörd kunskap av att samtala och möta unga i kris. Föreningen har därmed en stor kunskap om hur unga tjejer mår, vad de saknar och vad de önskar.

Kontakta oss gärna! 

Vi erbjuder föreläsningar inom

1. Ungas psykiska ohälsa - hur mår unga idag och vad önskar de för stöd?

2. Digitalt våld - hur ser det ut för unga på nätet idag och hur kan vuxna bli mer delaktiga?

3. Våld och utsatthet i unga parrelationer - Hur ser det ut i unga relationer och skiljer sig utsatthet åt?


Tjejjouren Väst i paneldebatter

Vi deltar gärna i paneldebatter som rör unga tjejers mående och deras rätt att höras.

Vill din verksamhet ha besök av Tjejjouren Väst?

Vi besöker gärna andra verksamheter och organisationer som utställare eller för att berätta mer om vår verksamhet.

Bokningsförfrågan

Kontakta oss genom info@tjejjourenvast.se eller genom att fylla i formuläret nedan.

 
 
Engagerade föreläsare med unikt perspektiv
— Föreläsning "Våld i unga parrelationer"
Jag fick ett annat synsätt kring hur jag kan möta barn i samtal
— Föreläsning "Hur mår unga idag"
En kunskap som många vuxna saknar
— Föreläsning "Digitalt Våld"
 
 

Name *
Name