Andra stödkontakter

Vi är här för dig_Tjejjouren Väst

Akuta situationer 

112 - SOS Alarm

Telefonnummer: 112

Ring 112 för akut hjälp av polis, ambulans eller socialtjänst. På natten kan du också be om att bli kopplad till jourhavande präst för akut samtalsstöd.

Kvinnofridslinjen 
Telefonnummer: 020-50 50 50  
Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se 

Stödtelefon för dig som utsatts för hot, fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. Öppet dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. 


MIND - Självmordslinjen
Telefonnummer: 90 101
Hemsida: www.mind.se 

Självmordslinjen finns för dig som tänker på att ta ditt liv. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt. Självmordslinjen har öppet dygnet runt och samtalet är gratis, förutom din telefonoperatörs öppningsavgift.

Stöd på andra språk än svenska

Brottsofferjouren

Hemsida: https://www.brottsofferjouren.se/hjalp-och-stod/stod-pa-eget-sprak-support-in-other-languages/prata-med-oss-pa-ditt-sprakcall-us-in-your-language/

Telefonnummer: 08-642 00 44 

Om du varit utsatt för brott, är anhörig eller vittne, kan du få stöd och hjälp från Brottsofferjouren. Du kan få hjälp genom samtal och stöd i rättsprocessen. 

Terrafem
Hemsida: www.terrafem.se

Telefonnummer: 020-52 10 10

Stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Här kan du få stöd på många 

olika språk. Du kan vara anonym och Terrafem har tystnadslöfte. Samtalet syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte.  

Alkohol och droger

Alkohollinjen

Hemsida: www.alkohollinjen.se
Telefonnummer: 020-84 44 48
Erbjuder stöd på telefon för dig som har funderingar kring dina alkoholvanor, eller har någon i din närhet som har problem med alkohol.


Maskrosbarn

Hemsida: www.maskrosbarn.org 

Maskrosbarn finns för dig med föräldrar som har ett missbruk, mår psykiskt dåligt eller utsätter dig för våld. Du kan till exempel få stöd via chatt.  

Anonymt stöd på nätet 

BRIS - Barnens rätt i samhället                    
Hemsida: www.bris.se  

Telefonnummer: 116 111

Alla upp till 18 år kan kontakta BRIS för att prata med en vuxen om vad som helst. Du kan ringa, maila eller chatta. Det är gratis och ingen kan se att det är du som hör av dig. Du behöver inte berätta vem du är.

Jourhavande kompis
Hemsida: www.rkuf.se/vad-vi-gor/jourhavande-kompis

Med jourhavande kompis kan du chatta anonymt om vad du vill. De som svarar i chatten är andra unga människor som finns för dig när du behöver det.


Tjejjouren.se

Hemsida: www.tjejjouren.se
Här finns alla tjej-, trans- och ungdomsjourer samlade. 

Brott

Brottsofferjouren
Hemsida: www.brottsofferjouren.se 

Telefonnummer: 0200-21 20 19

Om du varit utsatt för brott, är anhörig eller vittne, kan du få stöd och hjälp från Brottsofferjouren. Du kan få hjälp genom samtal och stöd i rättsprocessen. 


Polisen
Hemsida: www.polisen.se 

Telefonnummer: 114 14 
Polisens telefonnummer för samtal som inte är akuta. Hit ringer du till exempel om du vill anmäla ett brott som inte händer just nu. Om det är akut, ring 112.


Psykisk ohälsa

Jourhavande Medmänniska                   
Hemsida: www.jourhavande-medmanniska.se

Telefonnummer: 08-702 16 80

Jourhavande medmänniska finns för dig som behöver någon att prata med på natten. Du kan vara anonym och de som svarar har tystnadsplikt. 


Kyrkans jourtjänst

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/kyrkansjourtjanst/kontakta-oss
Telefonnummer: 031-800 650
Erbjuder telefonsamtal när livet känns svårt. Du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt.


Livlinan
Hemsida:
www.livlinan.org
En hemsida för dig som är ung och lever nära någon som mår psykiskt dåligt.


MIND - Självmordslinjen
Telefonnummer: 90 101

Hemsida: www.mind.se 
Självmordslinjen är till för dig som går i tankar på att ta ditt liv. Du kan ringa, mejla eller chatta anonymt. Självmordslinjen har öppet dygnet runt och samtalet är gratis, förutom din telefonoperatörs öppningsavgift.

Tilia
Hemsida: www.foreningentilia.se 
Tilia är en ideell organisation som arbetar för ungas psykiska hälsa. De erbjuder olika sorters stöd både på och utanför nätet.


Tjejjouren.se
Hemsida: www.tjejjouren.se
Här finns alla tjej-, trans- och ungdomsjourer samlade. 

Vi som mist någon mitt i livet - VIMIL
Hemsida: www.vimil.se
VIMIL är ett nätverk för personer som drabbats av sorg. Här finns stöd och information.

Relationer

Friends
Hemsida: www.friends.se
Telefonnummer: 08-545 519 90
Friends arbetar mot mobbning. Här kan du få stöd och hjälp.

RFSL
Hemsida:
www.rfsl.se

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter.

Ungdomsmottagningen på nätet
Hemsida: www.umo.se 
UMO är en hemsida för alla som är mellan 13 och 25 år. Där kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. 

Sex mot ersättning/sex som självskada

MIKA-mottagningen

Hemsida: www.goteborg.se/mikamottagningen eller www.stockholm.se/mikamottagningen 

Telefonnummer: 020-32 73 28 (Göteborg) eller 08-508 25 50 (Stockholm)
Stöd till dig som har erfarenheter av att sälja sex och/eller som skadar dig själv med sex. 


Sexualmedicinskt centrum - Pilen 

Hemsida: www.narhalsan.se/hitta-mottagning/goteborg/goteborg-centrum/sexualmedicinskt-centrum/sexualmedicinskt-centrum---pilen/
SMC-Pilen är en mottagning specialiserad på sexuell hälsa och utsatthet. Hit kan du vända dig om du har erfarenhet av sex mot din vilja, sex mot ersättning, sex som självskadebeteende och internetrelaterad sexuell utsatthet.


Sexuella övergrepp

1000-möjligheter
Hemsida: www.1000mojligheter.se

För dig som har upplevt våld i en partnerrelation eller sex mot ersättning. Hos 1000 möjligheter kan du få stöd och hjälp via bland annat chatt, samtal på mottagningen, egen stödkontakt, eller i gruppsamtal.
Du kan vara anonym, och alla volontärer har tystnadslöfte.

Akutmottagning för våldtagna - Stockholm
Hemsida: www.sodersjukhuset.se/akutmottagning-for-valdtagna

Hit är du välkommen upp till en månad efter ett sexuellt övergrepp. De finns för att hjälpa dig oavsett omständigheter kring hur du utsatts; om det var av någon du känner, nyligen lärt känna eller en främling.


Föreningen Storasyster

Hemsida: www.foreningenstorasyster.se
För dig som varit utsatt för våld och sexuella övergrepp. Stöd genom chatt och stödsamtal (i Stockholm).


Föreningen Tillsammans

Hemsida: www.foreningentillsammans.se/

Föreningen Tillsammans är en stöd- och föreläsningsverksamhet för de som har erfarenheter av sexuellt våld.


Rise - övergrepp i barndomen eller i familjen
Hemsida: www.rise-sverige.se
Telefonnummer: 08-69 600 95
Erbjuder stöd till vuxna som utsatts för sexuella övergrepp i barndomen. Informerar även om sexuella övergrepp mot barn, dess konsekvenser samt möjligheter till läkning och utveckling.

Tjejjouren.se
Hemsida: www.tjejjouren.se
Här finns alla tjej, trans- och ungdomsjourer samlade.

Självskada

Shedo
Hemsida: www.shedo.se
Shedo är en ideell förening som jobbar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Shedo ger stöd åt drabbade och anhöriga, samt arbetar för en bättre vård för patienter. 

Tjejjouren.se

Hemsida: www.tjejjouren.se
Här finns alla tjej, trans- och ungdomsjourer samlade.

Tankar om döden

MIND - Självmordslinjen
Hemsida: www.mind.se

Telefonnummer: 90 101

Självmordslinjen är till för dig som tänker på att ta ditt liv. Välkommen att ringa, mejla eller chatta anonymt med deras volontärer. De har öppet dygnet runt och samtalen till Självmordslinjen är gratis, utöver din telefonoperatörs öppningsavgift (en markering).


Upplysning och information

1177 - Vårdguiden/Sjukvårdsrådgivningen

Telefonnummer: 1177
1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt. Det är en sjuksköterska som svarar och hjälper dig. Om det är akut, ring istället 112.

Giftinformation
Telefonnummer: 010-456 67 00 
Svarar på frågor om förgiftningar. Om det är akut, ring istället 112. 


Koll på socialtjänsten

Hemsida: www.kollpasoc.se

Vad gör socialtjänsten? Här finns mer information!

Krisinformation
Telefonnummer: 113 13

Till 113 13 kan allmänheten ringa då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.


Läkemedelsupplysningen       
Telefonnummer: 0771-46 70 10

Till Läkemedelsupplysningen kan du ringa och ställa frågor om dina mediciner, till exempel hur de fungerar, hur du ska ta dem eller hur de ska förvaras. Om det är akut, ring istället 112.

Ungdomsmottagningen på nätet

Hemsida: www.umo.se 

UMO är en hemsida för alla som är mellan 13 och 25 år. Där kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. 

VÅLD

Kvinnofridslinjen

Hemsida: www.kvinnofridslinjen.se

Telefonnummer: 020-50 50 50

Stödtelefon för dig som utsatts för hot, fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. Öppet dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen. 


RFSL stödmottagning
Hemsida: www.hbtq-jouren.se 

Telefonnummer: 020-34 13 16
Stöd för våldsutsatta hbtq-personer. Stöd sker genom samtal på plats, telefonsamtal eller mail. Telefonsamtalen är kostnadsfria, den du pratar med har tystnadsplikt. Du kan vara anonym. All personal på stödmottagningen har utbildning och erfarenhet av samtal med hbtq-personer utsatta för våld.

Terrafem
Hemsida: www.terrafem.se

Telefonnummer: 020-52 10 10
Stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du kan vara anonym. Samtalet syns inte på din telefonräkning och numret registreras inte. Du kan vara anonym när du ringer och Terrafem har tystnadslöfte. Här kan du få stöd på många olika språk. 


Tjejjouren.se

Hemsida: www.tjejjouren.se
Här finns alla tjej, trans- och ungdomsjourer samlade.


Ungarelationer.se
Hemsida: www.ungarelationer.se 
Ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. 


Ätstörningar/problem med mat

Shedo

Hemsida: www.shedo.se
Shedo är en ideell förening som jobbar med att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. Shedo ger stöd åt drabbade och anhöriga, samt arbetar för en bättre vård för patienter. 

Tjejjouren.se

Hemsida: www.tjejjouren.se
Här finns alla tjej, trans- och ungdomsjourer samlade.

Ätstörning.se

Hemsida: http://www.atstorning.se
Information om ätstörningar och länkar till mer hjälp.