Ale kommun

Ungdomscoacher Ale

Ale kommun har 12 ungdomscoacher som jobbar med ungdomar 13 – 20 år. Du som är ungdom kan vända dig hit när du har en idé för din fritid.

Mer information om ungdomscoacherna

Fältassistenter Ale

Fältassistenternas viktigaste uppgift är att skapa goda relationer och finnas till hands för ungdomar i åldern 13-20. Vi möter ungdomar i deras egna miljöer dagtid, kvällstid och helger.

Mer information om fältassistenterna

Elevhälsan Ale

Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som stärker möjligheter för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den centrala elevhälsan i Ale består av skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer och skolläkare.

Elevhälsan är tillgänglig under skoltid/skoldagen. Det vill säga, under lov är det andra instanser som ungdomen får vända sig till.

Mer information om elevhälsan

 Socialtjänsten Ale

Ale kommun erbjuder råd, stöd och hjälp till familjer och unga i olika livssituationer. Stödet utgår vanligtvis från kommunens individ- och familjeomsorg.

Telefonnummer: 0303-70 30 00.

Öppettider
Mån, ons, tors 8.00 -16.30
Tis 8.00 -18.00
Fred 8.00 -15.00

Mer information om Socialtjänsten Ale

Familjehuset Ale

Familjehuset erbjuder olika sorters stöd i att förändra din familjesituation. Familjehuset är till för barn upp till 12 år.

På Familjehuset finns bland annat:

Skilda värdar, är en gruppverksamhet för barn mellan
8-12 med skilda föräldrar.

Trappan, erbjuder samtalsstöd till barn och unga mellan 4 och 18 år som upplevt våld, hot eller bråk i familjen.

Fjärilen, erbjuder kunskap och stöd till barn och föräldrar i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk sjukdom.

  • Individstöd och enskilda samtal

  • Samtalsstöd utifrån behov

  • Stödsamtal för unga brottsoffer i samverkan med polis och brottsofferjouren.

Mer information om Familjehuset Ale

Närhälsan Ale

Om du blir sjuk, har skadat dig eller mår psykiskt dåligt kan du vända dig till Närhälsan. De hjälper dig att hålla dig frisk och stöttar dig till en hälsosammare livsstil.

Mer information om Närhälsan Ale

Närhälsan ungdomsmottagningen Ale

Ungdomsmottagningen är till för dig som är ungdom och fram till den dagen du fyller 25 år. På ungdomsmottagningen kan du få hjälp med många olika saker. Det här är några exempel på sånt mottagningen kan hjälpa dig med.

  • Frågor om kroppen

  • Frågor om sex och skydd mot graviditet och könssjukdomar.

  • Test för könssjukdomar eller graviditetstest.

  • Om du mår dåligt och behöver någon att prata med.

Mer information om Ungdomsmottagningen Ale