Tjejjouren Väst

Tjejjouren Väst är en ideell feministisk förening som grundades år 2010. Föreningens huvudverksamhet är nätbaserat stöd med jour via chatt, mail och mobilapp. Stödverksamheten finns för alla som identifierar sig som tjej. Föreningen är aktiv i västra Sverige.

Chatten är öppen varje tisdag, torsdag och söndag klockan 20 till 22. Under jul- och sommarlov har vi utökade öppettider. De som söker stöd hos Tjejjouren Väst får vara helt anonyma. Vi möter de stödsökande på deras villkor och ofta i samtal om våld, utsatthet och psykisk ohälsa. Tjejjouren Västs volontärer stöttar, stärker, synliggör strategier och slussar vid behov vidare till andra verksamheter. Tjejjouren Väst utgår alltid från barnets eller den ungas perspektiv. 


Varför behövs vi?

Föreningens syfte är att erbjuda ett förutsättningslöst stöd där den stödsökande har möjlighet att vara anonym och sätta ord på sina upplevelser på sina egna villkor. Föreningen jobbar också för att uppmärksamma och förbättra situationen för barn och unga, genom opinionsbildning, informationsspridning och kommunsamverkan.   

Idag har Tjejjouren Väst över 2 000 chattsamtal per år,
16 samverkanskommuner, 60 aktiva volontärer och fem anställda. Verksamheten finansieras till största del av Folkhälsokommittén Västra Götalandsregionen, statsbidrag via Socialstyrelsen och föreningens samverkanskommuner.


Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer.

Tjejjouren Väst är medlemmar i Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer.
Förenade tjej-, trans- och ungdomsjourer är en feministisk samverkansförening som verkar för en stark och framåtsträvande tjej-, trans- och ungdomsjoursrörelse. Föreningens syfte är att fungera som en samverkansplattform för Sveriges tjej-, trans- och ungdomsjourer. Föreningen bildades 2017 och jobbar sedan dess med utbildning och erfarenhetsutbyten, opinionsbildning och metoder för långsiktig samverkan. Förenade tjej-, trans-, och ungdomsjourer är öppen för alla jourer vars målgrupp är barn, unga och unga vuxna. Föreningen arbetar för transparens och samverkan mellan alla tjej-, trans- och ungdomsjourer, inte bara medlemsjourerna.

Mer info: www.forenadejourer.se 

 
 

Vi som jobbar här

 
 
Gabriella_181016.jpg

GABRIELLA

Verksamhetsansvarig
gabriella.graflund@tjejjourenvast.se

Mikaela1_mars2019_sv.jpg

MIKAELA

Samverkansansvarig
mikaela.nissen@tjejjourenvast.se

Matilda1_mars2019_sv.jpg
Josephine_181016.jpg

JOSEPHINE

Kommunikationsansansvarig
josephine.kollen@tjejjourenvast.se

Julia_181016.jpg

JULIA

Volontär- och stödsamordnare
julia.olander@tjejjourenvast.se